Tilbage til forsiden
Viser hvilke tidsskrifter og deres indhold

Information om databasen

Tabellen "Artikler"s bestandele - Noter - Udvælgelse - "Jernbaneartikler"s historie - Vedligeholdelse

Databasen omfatter 71.682 poster, - fordelt på 6.760 tidsskrifter.

Tabellen "Artikler"s bestandele:

Overskrift
Den eksakte gengivelse af artiklens overskrift.
Udenlandske artikel overskriftler oversat til dansk, suppeleret af "Oversk på originalsp.

Beskrivelse
Ofte de indledende ord under overskriften, eller beskrivelse af egne ord Noter videre" betyder at der ikke har været plads til noterne i "overskrift". De fortsætter i "beskrivelse"

Tema/litra
Et nyttigt værktøj at søge på. Det er forkortelser om Damp, diesel, el, infrastruktur arbejdsforhold, uddannelse og med mere. Derudover litrabetegnelser for de mest kendte danske lokomotiver og motorvogne.

Land
Dansk landsdel eller udenlandsk stat, hvorom artiklen omhandler. Landene står i forkortet form på resultatsiden.

Forfatter
Ved flere forfattere, er det kun den/de første forfatter(e) som er anført

Tidsskriftsnavn
Heri indgår også dets årgang og nummer.

Sidetal
Nogle gange henvises der til tillægssider i bladet, se "beskrivelse". Dette er ofte med romertal og kan ikke skrives.

DJK id nr
Står der "ej djk" er det fordi tidsskriftet enten ikke findes i DJKs arkiv eller ikke er blevet registreret endnu.

Sprog
dansk, norsk, svensk, finsk, tysk, fransk, engelsk

Overskrift på originalsprog
Anvendes kun ved udenlandske artikler, dog ikke noter.

 

 

Noter

Noteoverskrifter står anført under én og samme post med streg (-) imellem sig. Noteoverskrifterne kan godt strække sig over flere sider, men det er kun den første side som står anført i "side" kolonnen.

Der kan også stå så mange noteoverskrifter at de breder sig til "beskrivelse" anført "noter videre:"

 

Udvælgelse

Tidsskrifterne er udvalgt efter hvor interessante de er som jernbanestof. Nogle tidsskrifter har ikke alle artikler med men kun nogle udvalgte, efter hvor relevante de er for databasens emne. Oplysning ses på siden tidsskrifterne.

 

"Jernbaneartikler"s historie

19.dec 1999 registreringen af Jernbaneartikler starter
19.sep 2000 Jernbaneartikler på Internet, 22 000 poster
27.okt 2000 Offentlig adgang på Jernbaneartiklerne
31.jan 2001 Jernbanenyt starter
1.febr 2001 Jernbaneartikler på svensk
3.juni 2001 Materieloversigt starter
27.nov 2001 Simpel- og avanceret søgning lægges sammen
5.marts 2002 Jernbaneartikler flytter over på www.djk.com
31.marts 2002 40 000 poster
24.april 2002 Jernbaneartikler på norsk
26.juli 2002 nyt opdateringssystem
24.sep 2002 Jernbanenyt udvidet til 1992
13.jan 2003 Jernbaneartikler på tysk
12.dec. 2003 Jernbaneartikler flytter til jernbaneklub.dk
6. aug. 2006 Jernbanegloser af P. V. Skadhauge.
15.nov. 2017 Artikler fra Jernbanen 1965-69
1. juni. 2022 over 70 000 poster
4. sep. 2023 Jernbaneartikel-databasen bryder ned og genoprettes på jernbaneartikler.dk
2004-23 Databasen opdateres løbende, med klubbens eget blad som første, og en række andre blade et par gange om året.
6969

 

Vedligeholdelse

Henvendelse vedr vedligeholdelse og opdatering på databasen på jernbaneartikler@jernbaneklub.dk eller tlf 23 72 00 79

Savner du nogle tidsskrifter på databasen, er du meget velkommen til at bidrage. Teksterne skrives i tabelsystem, efter mønsteret der ses i basens søgeresultater. Der skal minst være tabulator mellem posterne, men det er bedst at skrive dem i tabel i tekstbehandling eller i regneark. Det er dog klogest at aftale med mig før du går i gang med noget.

Arbejdet på Databasen startede den 19. december 1999 af Henning Pedersen. Siden ejes af Dansk Jernbane-Klub .