Engelsk   -   Forbogstav: d
dam: dæmning; opfyldning; (undertiden) jernbaneskråning
damper: askekasseklap (luftklap); (stød)dæmper
damper control: træk etc for askekasseklapper
damper door: askekasseklap
dance the carpet, to*: A give møde hos overordnet for afhøring eller idømmelse af disciplinærstraf
dancing*: hjulslip
danger: (bl a) signalvisning "stop"
danger ticket: håndgribeligt bevis for togs ret til at trafikere bevægelig bro (som administreres af brovagt)
dart: (bl a) lukketøj på inderside af røgkammerdør
date nail: mærkesøm (i imprægneret træsvelle)
day coach: A almindelig personvogn (i modsætning til sovevogn)
daylight sidings: sidespor, der kun må benyttes i dagslys
DC: (direct current) jævnstrøm
dead block: A pufferklods (en på hver side af et drawbar head)
dead buffer: primitiv puffer af træ uden affjedring
dead center: A dødpunkt (for stempel i cylinder); B det døde punkt (stilling af damplokomotivs maskineri, fra hvilken igangsætning i kørselsretningen ikke kan ske umiddelbart)
dead engine*: ikke-arbejdende lokomotiv
dead line*: A spor for rullende materiel, der skal ophugges
dead load: vogns egenvægt; tara
dead man's control: A dødmandsanordning
dead point: dødpunkt (for stempel i cylinder)
dead section: strækningafsnit (af bane med el-drift), hvis køretråd eller strømskinne er uden elektrisk spænding
dead signal: signal, der altid viser "stop"
dead time*: A spildtid, som opstår, når man i forhold til en langsom køreplan kommer for tidligt
dead weight: statisk belastning; egenvægt; tara
dead-end: blind ende af spor (afsluttet med en sporstopper)
dead-end bay: blindt endende perronspor
dead-end siding: blindspor; blindt (evt kort) sidespor
deadhead*: A person, der kører på fripas; vogn eller togstamme, der køres i tom tilstand; tomt lokomotiv (i betydningen lokomotiv, der kører uden tog)
deadhead, to*: A fremføre tom vogn eller togstamme
dead-man's handle: B dødmandsanordning
Decauville (line eller track): se fransk-dansk liste
decency board: afskærmning ved åben overetage på sporvogn
deck: A gulv i førerhus; fodplade; tag på godsvogn; deck of bridge
deck bridge: A bro med brobane oven på hoveddragere (der i modsætning til inverted deck bridge har vederlag ved underkant)
deck girder: brodrager med brobane foroven
deck of bridge: brodæk; brobane
deck truss: gitterbro eller gitterdrager med brobane foroven
deck type (bridge): bro med brobane foroven
decklight: (langt, smalt) vindue i opbygning over tag på personvogn etc
decline: A (skovhugger-udtryk) fremgangsmåde, hvor kabeltræk benyttes til at føre læssede tømmervogne op ad en stejl strækning (modsat incline)
decorate, to*: A at gå til vejrs for at betjene et godstogs bremser
deflector: røgskærm; plade i fyrkasse ved fyrhul
deflector dome: afbøjningskuppel over stigrør (i tender med vandoptager)
degree of curvature: kurveskarphed (målt i antal graders drejning på en nærmere bestemt længde)
degree of curve: kurves vinkeldrejning (dvs vinkel mellem spor før og efter kurve)
delayed yellow: (forsinket gult) den virkemåde, at daglyssignal, der viser "stop", først skifter til "forsigtig" (gult lys), når toget er ret nær; det medfører en hastighedsreduktion, ved hvilken der tages hensyn til forholdene ved efterfølgende signal
delivery line: overførselsspor
demi-car: lille sporvogn med enmandsbetjening
DEMU: diesel-elektrisk multiple unit
demurrage: strafgebyr for tilbageholdelse af vogne eller tilbehør ud over aftalt tid
departmental vehicle: tjenestekøretøj
departure: afgang
departure line: udkørselsspor; udkørselstogvej
departure platform: afgangsperron (perron ved spor for afgående tog)
departure yard: afgangsrist
depot*: A (bl a) jernbanestation (i nutiden også busterminal eller rutebilstation)
depressed center flat car: fladvogn med bund forsænket mellem bogier
depression bar: clearance bar
derail: derailing block; derailing switch
derailer: afløbssko
derailing block: afløbssko
derailing points: B afløbssporskifte
derailing switch: A afløbssporskifte
derived motion: afledt (glider)styring (for 3. cylinder)
derrick: kran med udligger (fx derrick car eller stiff leg derrick); (læsse)bom
derrick car: A fladvogn påmonteret kran; kørekran; hjælpetogskran; nedbrudskran
descent: kørsel nedad; nedstigning
design: projekt; konstruktion; udformning
desk jockey*: kontorist
despatcher: (ældre stavemåde) dispatcher
destination board: A adressefelt (på godsvogn)
detachable body: veksellad
detainer*: A dispatcher (en noget ironisk betegnelse!)
detector bar: komponent i sikringsanlæg, der advarer om sporskiftetunger, der ikke ligger rigtigt til
detector car: spor-målevogn
detonating cartridge: knaldkapsel (en enkelt eller flere efter hinanden fungerer som knaldsignal)
detonating signal: knaldsignal
detonator: detonating signal
detour: A omkørsel; omledning ad alternativ rute
detour, to: A følge en afvigende rute
DHMU: diesel-hydraulisk multiple unit
diagram: (bl a) plan for maskinløb og personaletjenester
diamond cracker*: A fyrbøder
diamond crossing: dobbeltkrydsning
diamond stack: diamantformet lokomotivskorsten (formen skyldes en indbygget gnistfanger, jf balloon stack)
diamond truck: godsvogns-bogie (af ret enkel konstruktion; navnet sigter til geometrien i de af fladjern udførte længdedragere i gitterkonstruktion)
diamond with double slip: (helt) krydsningssporskifte; englænder*
diamond with single slip: halvt krydsningssporskifte; halv englænder*
diamond*: A ikke-retvinklet sporkrydsning; A hjælpemiddel til at sætte afsporet vogn på sporet igen (funktion som rerailing frog)
diaphragm: (mellemgulv) mellemplade (i røgkammer, hvor den afbøjer de fra kedelrørene indstrømmende røggasser)
diaphragm*: overdækket overgang mellem vogne i passagertog
die block: kvadrantklods
die game, to*: A at gå i stå på en stigning
diesel: diesellokomotiv; dieselolie
diesel engine: dieselmotor
diesel fueling and sanding station: påfyldningsanlæg for brændstof og sand til dieseltrækkraft
diesel hydro-mechanical: diesel-hydromekanisk
diesel railcar: dieseldrevet motorvogn
diesel tractive unit: dieseldrevet trækkraftenhed
diesel yard: maskindepot for dieseltrækkraft
diesel-electric: diesel-elektrisk
diesel-hydraulic: diesel-hydraulisk
dieselize, to: indføre dieseldrift; iværksætte diesel-traktion
diesel-mechanical: diesel-mekanisk
diner: dining car
dinger*: A (ranger)banegårdsleder eller hans assistent
dining car: spisevogn
dining car steward: (over)tjener i spisevogn
dink(e)y: A lille lokomotiv; rangerlokomotiv
dinkey-skinner*: A lokomotivfører på skovhuggerbane (udtryk brugt af lokomotivførere på "rigtige jernbaner)
direct current: jævnstrøm
direct motor: el-motor, der forsynes direkte fra køreledning eller strømskinne
direct-drive motor: (asynkron) motor, der trækker drivhjul gennem kobling (men uden gearkasse)
direction traffic: retningsvis gruppering og benyttelse af spor, hvor flere linier følges ad
disc and crossbar: tidlig signalform (skive synlig = "kør"; vandret bræt synligt = "stop")
disc shunting signal: dværgsignal med skive (der drejer i sit eget plan)
dispatch station: afsenderstation
dispatcher: (bl a) tjenstgørende trafikleder
distance between two block stations: længde af blokafsnit
distant control: fjernbetjening (fx fra signalpost)
distant signal: B fremskudt signal; F-signal
distribution: (bl a) gliderstyring
district permanent-way inspector: overbanemester
ditch: grøft (fx langs jernbanelinie)
ditch light: lavt placeret lygte på lokomotivfront (indgår i kendingssignal)
diverging switch: modgående sporskifte ved flersporet afgrening
division point: (bl a) A grænse mellem driftsområder
DMU: dieseldrevet multiple unit
dock: kort sidespor med læsserampe
dog house*: A caboose; kabine eller hytte (form for tjenestekupé) på tender til godstogslokomotiv
dog spike: skinnespiger
dog-catcher*: A afløser for togmand, der er indhentet af 16 timers reglen
dog-headed spike: skinnespiger
doll: B mindre signalmast på udkragning eller signalbro
doll support: (støbt) fodstykke for doll
dolly: ramme eller plade med (ofte drejelige) hjul under til transport af fx bagage; A lille smalsporet entreprenørlokomotiv etc; B dværgsignal
dolly flapper*: A sporskifter (person, der stiller stedbetjente sporskifter)
dolly*: A (uoversætteligt ordspil) sporskifte-trækbuk
dome: (kuppel) dom (navnlig dampdom, men men bl a også opbygning, ekspansionsbeholder, på tank på tankvogn)
dome car: A personvogn med delvis hævet gulv og aflang "kuppel" med glas for udsigt
doni(c)ker*: A bremser på et godstog
donkey*: A arbejder i en sporkolonne; kolonnearbejder
doodlebug*: (myreløve-larve; flyvende bombe) A motorvogn (benzin-elektrisk eller diesel-elektrisk) eller skinnebus; mandskabsvogn
door handle: dørgreb
door in the pocket*: dør, der sidder fast eller eller er itu (New York's subway)
dope*: A (uoversætteligt ordspil) officielle ordrer eller instruktioner; hvad der angår selskabet; smøremiddel til aksellejer; middel til at hindre kedelvand i at skumme
dormitory car: A overnatningsvogn ved jernbane under anlæg; sovevogn for spisevognspersonale
double cross-over: diamantkrydsning
double deck: A toetages godsvogn til småkvæg
double deck station: station, hvor banelinier krydser hinanden ude af niveau
double docking: to togs samtidige benyttelse af et perronspor på en sækbanegård (hvor det ene tog da er "fanget" af det andet)
double frog: A dobbeltkrydsning
double head: to lokomotiver som trækkraft for et tog
double incline: hump
double junction: tosporet afgrening på tosporet bane (to sporskifter og én krydsning)
double link-span: todelt færgeklap; dobbeltklap
double shunt: rangerbevægelse, hvor lokomotiv fra ét spor til et andet skubber to vognstammer, der hverken er koblet til hinanden eller til lokomotivet
double slip: helt krydsningssporskifte; englænder*
double slip points: helt krydsningssporskifte; englænder*
double switch: A tosporet afgrening på tosporet bane (to sporskifter og én krydsning)
double track: (dobbeltspor) to eller flere hovedspor, hvor trafikstrømmen går i den ene retning på et eller flere af dem og i modsat retning på det/de øvrige
double wire: double wire line
double(-)slip turnout: helt krydsningssporskifte; englænder*
double, to: A at føre et tog op ad bakke én halvdel ad gangen
double-bracket pole: mast med udligger til begge sider
double-bracket signal post: signalmast (evt gittermast eller -tårn) med udligger til begge sider (for placering mellem spor)
double-deck coach: B toetagers personvogn
double-decker: B double-decker car
double-decker car: B toetagers personvogn
double-end car: bl a cable car med grip og førerplads i begge ender
double-end locomotive: A tenderlokomotiv
double-ender: A tenderlokomotiv; færge, der er ens i begge ender
doublehead, to: fremføre i forspand; spænde to lokomotiver foran et tog
double-headed rail: stolskinne
double-header: tog trukket af to lokomotiver
double-heading: togfremførelse med to lokomotiver forrest; forspandskørsel; dobbelttraktion
down: B retning væk fra hovedstation eller centrum for jernbanesystem
down grade: ned ad bakke; fald; faldstrækning
down siding: sidespor i forbindelse med udadgående spor
down train: B udgående tog (fra hjemsted at regne)
downhill length: faldende strækningsafsnit; faldstrækning
draft iron: A trækstang
draft pipe: A (lokomotiv)skorstensrør (incl den i røgkammeret skjulte del med tragtformet kappe forneden)
drag: A tungt og/eller langsomt godstog; slæber
drainage ditch: afvandingsgrøft; afløbsrende (fx langs spor)
drain-cock: udblæsningsventil (på dampcylinder)
dram road: (gammel form af) tramroad
draw bridge: bevægelig bro (navnlig klapbro); bevægelig del af bro
draw gear: træktøj
draw hook: trækkrog (fx i simpel krogkobling med treleddet kæde)
drawbar: trækstang (også mellem lokomotiv og tender); A coupler
drawbar flagging*: A en bremsers sløseri med sine pligter, nemlig, når et tog er standset på linien, da at forblive nær caboosen med advarselsflag eller lygte i stedet for at gå tilbage i den reglementerede afstand
drawbar head: A trækstangshoved; kobling (se coupling link vedr system)
draw-bar power: trækkraft (målt) "ved krogen" (på lokomotiv eller evt tender)
drawbar pull: draw-bar power
drawbar tractive effort: draw-bar power
drawhead: A drawbar head (drawheads er også brugt i betydningen træktøj)
drawing-room car: A salonvogn
draw-out track: udtræksspor; rangerhoved
dress a rack, to*: A hænge posttasker i stativ (i RPO)
drift, to: køre for afspærring
drill crew: A rangerpersonale; rangerhold
drill track: A rangerspor
drilling: (bl a eksercits) A rangering
drive: (bl a) drev; transmission
driver: B lokomotivfører; motorfører; elektrofører; drivhjul
drivers: A (synes næsten altid brugt i flertal) drivhjul og kobbelhjul
driver's brake valve: B førerbremseventil
driver's cab: B førerhus
driver's compartment: B førerrum (el- og dieselmotorvogne)
driver's control cabin: førerrum (el- og diesellokomotiver)
driver's safety device: dødmandsanordning
driving axle: drivhjulsaksel
driving box: akselkasse for drivhjul
driving cab: førerkabine (fx i diesellokomotiv)
driving motor: B motorvogn med førerplads (i EMU og DMU tog)
driving position: B førersæde (ikke i damplokomotiver)
driving trailer: B styrevogn (i EMU og DMU tog)
driving wheels: driv- og kobbelhjul (i britisk engelsk menes dog undertiden kun drivhjul excl kobbelhjul)
drone cage*: A privatvogn
drop: A rangerbevægelse, hvor vogne kobles fra lokomotiv og selv ruller videre til beregnet sted
drop coach: (tidligere betegnelse for) slip coach
drop door gondola: A åben selvtømmende godsvogn med lemme, hængslet i vognens længderetning
drop grate: vipperist
drop lever frog: automatisk "sporskifte" i luftledning til kontaktktrulle
drop plug: A smelteprop
drop side: B åben godsvogn med hængslede sider
drop-bottom car: A selvtømmende vogn med bundtømning
drophead buckeye coupler: (type af) automatkobling, der kan benyttes sammen med skruekobling
droplight: oplukkeligt køretøjsvindue med sænkbar rude (med eller uden ramme)
dropper: hænger (i luftledningssystem)
dropper*: A person, der kører med vogne under nedløb og kontrollerer deres bevægelse
drum*: A principfast togfører eller anden leder
drummer*: A rangerleder
drunkard*: A skovarbejder-persontog på vej tilbage til lejren efter en aften eller weekend i byen
dry pipe: A hoveddamprør
dry rectifier: tørensretter
dual gauge (track): til flere end én sporvidde
dual service engine: lokomotiv til både gods- og passagertog
dual-current locomotive: tostrømslokomotiv; tosystems lokomotiv
dual-fitted: B lokomotiv eller vogn, der har både vacuum- og trykluftbremse
dual-frequency locomotive: tofrekvenslokomotiv; tosystems lokomotiv
duckbill roof: amerikansk version af royal clerestory
ducket: B udkigsplads (karnap) i togførervogn
dumb buffer: ikke-fjedrende puffer
dumb switch: primitivt sporskifte
dumb-end: rangerhoved; udtræksspor
dummy: indklædt (damp)lokomotiv; lokomotiv camoufleret som vogn; kabelsporvogn
dummy coach: beskyttelsesvogn (tom vogn indkoblet mellem lokomotiv og tog)
dump car: tipvogn (i bred forstand); A selvtømmende vogn
dump grate: vipperist
dumpling: en i flere etaper opdelt og mere kompliceret version af cut and cover metoden (som den er et alternativ til)
dunnage: fyldmateriale (fx halm) til beskyttelse af gods under forsendelse
duorail: konventionel jernbane (udtrykket bruges kun i byplanlægning, hvor det angiver et alternativ til monorail)
duplex: type af sovevognskupé
duplex fog signal: dobbelt knaldsignal
duplex locomotive: ikke-leddelt damplokomotiv med delt drivværk eller specielt (dobbelt) cylinderarrangement
duplex ticket: billet, som er delt med en perforering
duplicate loco: lokomotiv, på hvilket der ikke længere foretages større reparationer, men som forbliver i drift, indtil det er ubrugeligt
dust express*: A grustog; ballasttog
dwarf frame: lille centralapparat, ikke anbragt i almindeligt signalhus
dwarf semaphore signal: dværgsignal af armsignal-type
dwarf signal: dværgsignal
dwarf*: dværgsignal
dynamic braking: (elektrisk) modstandsbremsning
dynamic loading: dynamisk belastning
dynamic stabiliser: dynamisk stabiliseringsmaskine (til ballast)
dynamite 'er, to*: at standse pludseligt
dynamiter*: vogn med defekt mekanisme til trykluftbremsen, således at der farebremses i utide
dynamometer: dynamometer (instrument til energimåling)
dynamometer car: målevogn (for hastighed, trækkraft, effekt osv ved lokomotiv under belastning)