Engelsk   -   Forbogstav: j
jack: donkraft
jack of all trades*: (altmuligmand) alsidigt anvendelig lokomotivtype
jack points: tredieøverste sporskifter i nedløb fra rangerryg
jack*: A lokomotiv
jacket: udvendig beklædning med tynd stålplade (fx på lokomotivkedel og dampcylindre)
jackknifing: A vognes placering i zigzag efter afsporing
jackshaft: blindaksel
jackshaft drive: transmissionssystem med blindaksel
jam buster*: A (ranger)banegårdsleders assistent
Janney coupler: automatisk klokobling (opfundet 1868; efter flere forbedringer generelt anvendt i USA fra 1888)
janney, to*: A at koble
jay rod*: A syvtal (til fyrbøders brug)
jerk, to*: A tage vand under kørsel (fra rende mellem skinner)
jerry*: A baneformand; leder af kolonne
jet: blæser (i røgkammer)
jewel*: A lejemetal
jib crane: udliggerkran
jigger*: hestesporvogn med én hest; A fuldt lastet tog
jill poke*: A kraftig stang anvendt ved skovhuggerarbejde, bl a til hjælp ved flytning af vogne uden lokomotiv
Johnson bar: A håndbetjent omstyring på et damplokomotiv; skiftearm
join the birds, to*: A springe af et tog, der kører løbsk
joint line: strækning, som er to eller flere jernbaneselskabers fælleseje
joint working: fællesdrift
JOT: (Junction Optimization Technique) B system, der rådgiver om gunstigste sporbenyttelse
journal: akselhals; logbog for togfører
journal box: akselkasse
journey: rejse; tur; trip
jubilee track: (type af) interimsspor med stålsveller
jubilee wagon: tipvogn til anvendelse på jubilee track
juggler*: A godstogs-togbetjent, som på mellemstationer læsser og losser mindre partier, ikke hele vognladninger
jumper blast pipe: trækreduktions-anordning på udgangshætte (til brug, når maskinen arbejder hårdt; ikke obligatorisk)
junction: junction station
junction depot: A krydsningsstation etc
junction station: krydsningsstation; forgreningsstation; knudepunkt