Engelsk   -   Forbogstav: o
OBS: A Pullman udsigts- og sovevogn
observation car: B udsigtsvogn; A personvogn med enkelte luksus-kupeer og fælles opholdsrum
observation railcar: udsigtsmotorvogn
obtuse crossing: stumpvinklet sporkrydsning (mellem 90° og 180°)
occupation crossing: jernbanes krydsning i niveau af forud eksisterende vej eller spor
off: signalvisning "kør"
off side: højre side i kørselsretningen (ved venstrekørsel som i Storbritannien)
office bell: indendørs klokkeværk (melde- eller alarmklokke)
official's residence: tjenestebolig
oil car: A olietankvogn
oil house: bygning for opbevaring og udlevering af smøreolier (af brandhensyn placeret selvstændigt)
oil-burning locomotive: oliefyret (damp)lokomotiv
on: signalvisning "stop" eller anden restriktion
on the point: A (om trækkrafts placering) foran (toget)
on the post*: kørsel med maksimal hastighed (New York's subway)
one engine in steam: driftsform på enkeltsporet, oftest blindt endende bane
one for the knocker*: A (RPO slang) brev, der skal stemples
one train on line: (nyere betegnelse for) one engine in steam
one train working: one engine in steam
one-side tipping car: åben godsvogn, hvis lad kan tippes for sideværts tømning
one-way-ticket: enkeltbillet
op: A telegrafist
open carriage: storrumsvogn
open coach: open carriage
open goods shed: overdækket areal til fragtgods
open line: B strækningsafsnit, hvor signalernes normalstilling er "kør"
open plate wheel: A pladehjul med udsparinger (let hjul til sporvogne)
open platform: perron uden billetkontrol ved ind- og udgang
open point: B sporskifte uden tunger
open station: station med open platforms
open wagon: B åben godsvogn
opening for pipes and wires: åbning for udføring af stang- og trådtræk fra signalpost (evt med indmuret ramme)
opening out: fjernelse af uren ballast
operating platform: gangbro på tankvogn
operating rod: trækstang i sporskifte
operator: A telegrafist; trafikleder; togleder; tjenstgørende i kommandopost eller fjernstyringscentral
operator's bay: A bygningsfremspring, som giver udsyn fra stationskontor både på tværs af og langs med bygning
operator's fist*: A telegrafisters og trafiklederes sirlige, flydende håndskrift
opposing trains: tog, der på en enkeltsporet strækning bevæger sig mod hinanden
optional halt: holdeplads, hvor der kun standses efter behov; trinbræt
optional stop: optional halt
ordinary turntable: (tidligere at forstå som) tosporet vogndrejeskive (med krydsende spor)
ore car: A malmvogn (selvtømmende vogn til massegods med stor vægtfylde)
ore-carrying wagon: B malmvogn
ornament*: A stationsforstander
OS, to*: (to enter On Sheet) A melde et togs passage af station eller signalpost til trafiklederen
OT: (on time) A til tiden, præcis
outbound track: outgoing track
outer home signal: B (som regel) stationsindkørselssignal
outer suburban: passagertog, der betjener (større) bys ydre distrikter
outfit car: A mandskabsvogn for jernbanearbejdere
outgoing track: udkørselsspor; udkørselstogvej
outlawed*: A fritaget fra tjeneste som følge af 16 timers reglen
outlaying switch: (udelukkende) stedbetjent sporskifte; sporskifte uden for sikringsanlæg
out-of-gauge: vogn, som enten i sig selv eller i læsset stand overskrider læsseprofilet
outside braced car: A (ældre) lukket godsvogn med udvendigt vægskelet
outsider porter: drager (person)
outward half: den del af en edmondsonsk billet, der gælder for udrejse
over time: forsinket
over-all length: længde over puffere (eller tilsvarende)
overbridge: over-line bridge
overhanging roof: udhængende tag (fx på varehus, til beskyttelse af læsseperroner)
overhead: (bl a) luftledning (ophæng og køretråd); luftledningssystem
overhead contact line: overhead
overhead line inspection car: luftlednings-inspektionsvogn
overhead railway: B højbane
overhead traveller: overhead travelling crane
overhead travelling crane: løbekran
overland road: entreprenørbane, der lægges direkte på jordoverfladen
overlap: B sikkerhedsafstand (vedr signalgivning)
overlap of rail: skinneudtræk (for dilatation)
overlapping of lines: sammenfletning af spor (fx på smal bro)
over-line bridge: (vej)overføring
overpass: A overføring (bro for den øverstliggende af to færdselsårer, der krydser hinanden ude af niveau)
overrail, to: A forsyne med for mange jernbaner
over-ride, to: benytte sig af eller tiltvinge sig forkørselsret; betjene et ellers automatisk anlæg manuelt
over-rider: specielt pladeelement, der anbringes midlertidigt mellem to vognes puffere for at hindre pufferpladerne i at gå bagom hinanden under uheldige kurveforhold (fx på færge); låsestang på træktøj til modvirken af telescoping
over-run: forbikørsel af et holdested, hvor der normalt standses; ekstra sporlængde beregnet for tog, der ikke kommer til standsning i normal position
overtaking: overhaling (af andet befordringsmiddel)
overthrow: køretøjs ekstra sideudhæng i kurver m v (kan nødvendiggøre forøgelse af fritrumsprofilet)
owl car: A natsporvogn
owl service: A trafik natten igennem (jernbane eller sporvej)