Engelsk   -   Forbogstav: u
unbalanced working: B "skæv" tjeneste (der ikke afsluttes med tilbagekomst til udgangsstation)
unbooked route: rute, der afviger fra tjenestekøreplanens
underbridge: underføring
underfloor engine: motor anbragt under gulv (i motorvogn)
underframe: (køretøjs) ramme; understel (excl bogier etc)
underground: underground railway B
underground hog*: A teknisk overordnet for førere af undergrundstog
underground railway: B underjordisk jernbane; helt eller delvis underjordisk jernbanesystem
under-line bridge: (vej)underføring
underpass: (vej- eller sti)underføring
undulatory current: pulserende (jævn)strøm
unfished joint: (skinne)stød uden laskeforbindelse
unfitted: vogn uden gennemgående bremse
union link: lænkeled; mellemled (i gliderstyring)
union station: fællesstation (for flere jernbaneselskaber, som regel drevet af et særskilt selskab)
unit train: tog oprangeret af ensartede vogne beregnet til en bestemt slags gods; block train
universal tamping machine: (ballast)stoppemaskine, der både er egnet til alm spor og til sporskifter og krydsninger
unload, to*: A springe af et tog, der kører løbsk
unloading hatch: lem eller klap for tømning
unloading point: aflæsningssted
unloading the goods: aflæsning af gods; losning
unlocking the point lever: frigørelse af sporskiftehåndtag(s aflåsning)
up: B retning mod hovedstation eller centrum for jernbanesystem
up line: B indgående spor (i retning mod hovedstation etc)
up train: B tog på vej til hovedstation etc; indadgående tog
up-grade: stigning; stigende strækning
uphill length: stigende strækningsafsnit
upper-quadrant signal: armsignal, hvor armen er løftet ca 45°, når der vises "kør"
urban railway: bybane
urban railway system: bybanenet; bybanesystem
urban rapid transit railway: bybane med hurtig trafik
urban tramway: bysporvej (som modsætning til mellembys sporvej eller landsporvej)
USRA: (United States Railway Administration) overordnet jernbaneforvaltning i USA 1917-20 (pga 1. verdenskrig)
utility coach: A personvogn med forholdsvis store rum til rejsegods og post
utility combine: A utility coach