Engelsk   -   Forbogstav: v
vacuum brake: vacuumbremse
vacuum brake reservoir: vacuumbeholder
vacuum gauge: manometer for vacuum-anlæg
vacuum hose: slange(forbindelse) for vacuumbremse
valance: (bl a) strømliniebeklædning under vognkasses side; skørt; forstærkende kant på fodplade etc; nedhængende panel panel ved fri kant af perrontag etc
validating-machine: tidsstemplingsmaskine (til rejsehjemmel)
valve: glider; ventil
valve chest: steam chest
valve gear: gliderstyring
valve push rod: glidertrækstang
valve rod: glidertrækstang
valve spindle crosshead: gliderkrydshoved
valve spindle crosshead guide: lineal for gliderkrydshoved
van: B lukket godsvogn; pakvogn; togførervogn etc
Vanderbilt tender: tender med cylindrisk vandtank, som mere eller mindre overflødiggør egentlig ramme
variable gauge: køretøj eller hjulsæt med foranderlig sporvidde (idet hjul kan forskydes på aksel og fastlåses i forskellige placeringer)
variety: varietet; variant (fx af lokomotivtype); afart
varnish*: A passagertog (navnlig eksprestog); personvogne (som i ældre tid havde blanklakeret træbeklædning)
vehicle: køretøj; befordringsmiddel
velocipede handcar: skinnecykel
vent: friskluftventil; ventilationsåbning
ventilated: ventileret
vestibule: lukket endeperron (på personvogn); adgangsrum i jernbanevogn; lukket overgang mellem vogngavle
vestibule coach: B storrumsvogn
vestibule third brake: B 3 kl storrumsvogn med brake compartment
V-front: kileformet førerhus-forside ("vindkløver")
viaduct: viadukt (begrebsmæssig adskillelse af viaduct og bridge lige så uklar som af viadukt og bro i dansk)
viaduct station: højbanestation
vigilance device: dødmandsanordning
Vignoles rail: Vignoles-skinne (indført af Charles Blacker Vignoles)
virgin*: A (RPO slang) brev, der skal stemples
visor: A skærm over øverste del af lanterne eller lygte
vista dome car: A personvogn med delvis hævet gulv og udsigtskuppel
vulnerables: forsendelser, som i særlig grad er udsat for tyveri (vin, spiritus, tobak, tøj m m)