Engelsk   -   Forbogstav: z
Z stop: standsning af hensyn til passagerer i vogne uden toiletter
zoo*: A caboose
zulu car*: A emigrant-vogn (særlig ved canadiske jernbaner)
zulu*: A emigrant-hold, der rejser med tog