Fransk   -   Forbogstav: b
bac: (bl a) vandrende i spor (for vandtagning under kørsel)
bâche: (bl a) presenning (fx på godsvogn); vandreservoir, herunder vandrende i spor
bagage: bagage; rejsegods
bagages à main: håndbagage
bagages enregistrés: indskrevet rejsegods
bagagiste: pakmester (tjenstgørende i rejsegodsvogn); drager; hotelkarl etc
baie vitrée pivotante: oplukkelig del af vindue
baladeuse*: (gadesælgervogn) åben personvogn (oftest med forhæng i siderne)
balancier: svanehals (i bogie)
balancier de suspension: fjederbalance
balayage de neige: snerydning
balise: balise
ballast: ballast
ballastage: ballastering
ballastage en cailloux: (udlagt) skærveballast
ballastage en laitier: (udlagt) slaggeballast
ballastage en pierres cassées: skærveballast
ballastage en sable: (udlagt) grusballast
ballastage en scorie: slaggeballast
ballaster: udlægge ballast; forsyne med ballast; afbalancere
ballastière: ballastvogn; stenbrud eller grusgrav, hvorfra ballast udvindes
banalisation de matériel: fælles benyttelse af rullende materiel
banaliser: (bl a) udstyre (to- eller flersporet) bane for vekselspordrift
bandage (entourant la jante d'une roue): hjulbandage
banlieue: forstad; forstadsområde; nærtrafikområde; nærtrafiktog; (belgisk) persontog, der standser ved alle stationer
banlieusard: forstadsbeboer; (i visse sammenhænge) pendler
bar de relevage: skiftestang
barre: (bl a) skinnelængde; skinnestykke
barre d'arrêt: bevægelig stoppebom (på spor)
barre de contact: foran signal, i spor placeret anordning, der udløser lydsignal ved førerplads svarende til signalvisning
barre de traction: trækstang
barre d'enrayement: barre d'arrêt
barre pour manoeuvrer les wagons: (kraftig) stang, hvormed vogn(e) kan skubbes for rangering
barreau de la grille: ristestang
barrière: (bl a) bom ved jernbaneoverskæring; led ved overkørsel; låge
barrière à bascule: vippebom
barrière à rabattement: vippebom
barrière à vantau: hængslet led (ved jernbaneoverskæring)
barrière du quai: perronafspærring (med billetkontrol ved adgangsåbning, evt fra kontrolboks)
barrière louvoyante: drejeligt led (ved jernbaneoverskæring)
barrière roulante: skydeled (ved jernbaneoverskæring)
bascule: (bl a) vægt; vippebom
bascule à voie continue: brovægt uden skinneafbrydelse
bascule à voie interrompue: brovægt med skinneafbrydelse
bascule à wagons: vognvægt (for jernbanekøretøjer)
basculer le feu: tømme fyret ud ved hjælp af vipperist
basse pression: lavtryk
bat-flanc*: (vognstang) primitivt leje (fx for sovevognskonduktør, i sidegang)
bâti du movement: trækbuk; trækstol
bâtiment annexe: supplerende bygning (fx jernbanerestaurant eller logi for banekolonne)
bâtiment d'attente du personnel: bygning med opholdsrum for personale
bâtiment de logement de nuit: overnatningsbygning (for personale)
bâtiment-voyageurs: banegårdsbygning; stations hovedbygning (med faciliteter for passagerer); personbanegård
bâtisse: murværk; bygningsværk
batôn pilote: togstav
batôn pour le staff system: batôn pilote
batôn pour locomotive de secours: togstav for skydelokomotiv
bec mobile (du tuyau): vandoptagers nedre, bevægelige del
benne: kærre; tipvogn; wagonnet; lad til tipvogn eller anden type af wagonnet
berline: wagonnet; tidlig type af 1. kl kupévogn
bicabine: med førerplads i begge ender (af lokomotiv eller motorvogn)
bielle: stang; forbindelsesstang (i diverse sammenhænge)
bielle d'accouplement: kobbelstang
bielle de commande de coulisse: excentrikstang
bielle de commande du tiroir: glidertrækstang
bielle de manoeuvre commande à la main: stang for håndbetjening på afstand (fx for betjening fra førerhus af vandoptager under tender)
bielle de suspension: svingstrop (i bogie)
bielle motrice: drivstang
biellette: lille stang (fx til drift af damplokomotivs trykluftpumpe)
biellette de commande du levier d'avance: lænkeled til forspringsstang
biellette de relevage: hængeskinne (i Waelschaert/Heusinger-styring)
bifur*: bifurcation
bifurcation: forgreningsstation; knudepunkt; afgrening; sporskifte (i overordnet betydning)
bifurquer: dreje ind på et andet spor
billet: billet
billet à destination fixe: fortrykt billet
billet aller et retour: returbillet
billet balnéaire: billet til "badetog"
billet circulaire: rundrejsebillet
billet collectif: gruppebillet
billet de chemin de fer: jernbanebillet
billet de famille: familiebillet
billet de fin de semaine: weekend-billet
billet de groupe: gruppebillet
billet d'excursion: udflugtsbillet
billet passepartout: "skrevet billet"
billet simple: enkeltbillet
billet spécial: særbillet (mange slags)
billetterie: billetsalg; billetudstedelse
bissel (porteur): løbehjulsaksel; løbehjulssæt; enkeltakslet løbehjulstruck (foran eller bag koblet hjulgruppe)
bloc de remise sur rail: sporsætningsrampe (hjælpemiddel til at bringe afsporet hjul på skinne igen)
blocage du signal: signal-aflåsning; blokering af signal
blocage electrique: elektrisk blok(system)
blocage par les agents: manuel blok; manuelt bloksystem
blocage par les stationnaires: blocage par les agents
blochet de béton: betonblok (fx i to-blok-svelle)
block: blok; bloksystem
block automatique lumineux: automatisk blok med daglyssignaler
block de section: linieblok
block manuel: manuel blok
block manuel de voie unique: manuel blok for enkeltsporet bane
bloquer le parcours: (fastlægge og) sikre togvejen
bloqueur: tjenstgørende i blokpost
boggie: bogie
bogie: bogie
bogie à deux essieux: toakslet bogie
bogie avant de locomotive: forløberbogie på lokomotiv
bogie moteur: maskinbogie; motorbogie
bogie Pennsylvania: Pennsylvania-bogie; svanehals-bogie
bogie porteur: løbehjulsbogie (på lokomotiv eller motorvogn, modsætning til bogie moteur)
bogie-bissel: kombineret løbe- og drivhjulsbogie (Krauß-Helmholtz, Zara)
boisseau de tampon: pufferkurv
bois-taillis paraneige: plantet snehegn
boîte: (bl a) akselkasse
boîte à bourrage: pakdåse
boîte à coussinet: glideleje
boîte à feu: fyrkasse
boîte à fumée: røgkammer
boîte à rouleaux: rulleleje
boîte à sable: sandkasse
boîte à tiroir: gliderkasse
boîte chaude: varmløbet hjulleje
boîte de vitesse: gearkasse
boîte d'essieu: akselkasse
bord du quai: perronkant; kant af siderampe etc
bordure du tablier: fodpladekant
borne hectométrique: 100 m sten; 100 m tavle (kilometermærke pr 100 m)
borne kilométrique: kilometersten; kilometertavle; kilometermærke
bosse de débranchement: rangerryg
bosse de triage: rangerryg
bouclier d'avancement: tunnelborings-skjold
boudin: skruefjeder
bouffer un carré*: forbikøre et signal, der viser "stop"
bouilloire*: (tekedel etc) lille, ældre damplokomotiv, fx på lokalbane
bouillotte: varmebækken (fx i tidlige personvogne)
boulon de ressort: fjederbolt
boulon d'éclisse: laskebolt
bourrage: understopning (af ballast)
bourreuse automatique: (ballast)stoppemaskine
bout fix: fast (ikke-nedklappelig) endefjæl (på lavsidet godsvogn)
bout tombant: abattant de bout
boyau de frein: bremseslange; slangekobling for bremsesystem
BP: (eller B.P.) basse pression
brancard: (bl a) længdedrager; vange (i vognramme)
branchement: afgrening; forgrening
bras de balance: vægtstang (fx på sikkerhedsventil)
bras de grue: udligger på vandkran
bras de sémaphore: signalarm; signalvinge
breack de service: break de service
break de service: (type af) inspektionsvogn
bretelle: diamantkrydsning
brigade: arbejdshold; kolonne af arbejdere; hold af spisevognspersonale
brigadier: brigadier d'equipe
brigadier de manoeuvre: rangermester; rangerleder
brigadier d'equipe: (arbejds)formand; baneformand; leder af sporkolonne
brigadier-poseur: baneformand
brigadier-postier: pakmester (i fourgon, der også medfører post)
brise-bise: halvgardin (bl a anvendt i spisesalon og sidegang i sovevogn)
brosse de contact: slæbesko; børste
bruiteur: (i Paris' Métro) brummer, der advarer personale og passagerer om, at togs ophold er tilendebragt
brûler: (bl a) køre forbi (fx station eller stopsignal) uden at standse
buffet de gare: banegårdsrestaurant
bureau de départs: bureau des bagages au départ
bureau de distribution des billets: billetkontor; billetsalg
bureau de messageries: ilgodsekspedition
bureau de poste de la gare: jernbane-postkontor
bureau de renseignements: oplysningskontor
bureau de vente des billets: billetkontor; billetsalg
bureau des bagages au départ: rejsegodsindlevering(ssted); rejsegodsekspedition
bureau des services de la gare: stationskontor
burette: (bl a) smørekande
butée: murværk, der understøtter hvælving
butoir: (høj) sporstopper; puffer
butte de gravité: rangerryg; rangerbjerg
butte de triage: butte de gravité
buvette: mindre banegårdsrestauration