Fransk   -   Forbogstav: d
daleau: (spygat) lille gennemløb
dalot: daleau
d'axe en axe: (mål) fra midte til midte
déblai: udgravning
déblocage: frigivning (i centralapparat mv)
débrancher: frakoble; adskille og sortere vogne
Decauville: let mobil jernbane med 400 à 600 mm sporvidde (opkaldt efter konstruktøren)
déchargement: aflæsning; losning
déchargeur: (bl a) selvtømmende godsvogn
déclenchement du levier: frigørelse af sporskiftehåndtag (dvs af dets aflåsning )
déclivité: stigning eller fald (i længdeprofil)
décrocher: afkoble
dédoublé: dubleringstog; togafdeling
dédoubler: afsende et tog i flere afdelinger
déflecteur: røgplade; ledeplade foran écope
dégagement: (bl a) snerydning
dégarnir une voie: fjerne et jernbanespors ballast
dégarnisseuse-cribleuse: sporvedligeholdelsesmaskine, der udtager og harper (renser) ballast
délai de révision: revisionsfrist
démarrage: igangsætning; afgang
démarrer: sætte i gang; starte; køre af sted
demi-carénage: delvis strømliniebeklædning
démolition: ophugning
démotoriser: fratage motor (oftest = ændre motorvogn til almindelig personvogn)
demultiplication: reduktionsforhold (i gear); gearing
déneigement: snerydning
départ: afgang
dépassement: overhaling (af andet befordringsmiddel)
dépasser: (bl a) forbikøre (uden standsning)
dépecer: ophugge
dépendances: supplerende bygning (evt tilbygning); sekundær bygning
déplacement lateral des essieux couplés: sideforskydning af kobbelhjulsæt
déplacement lateral du bissel: sideforskydning af løbehjulstruck
dépôt: (lokomotiv)remise; (lokomotiv)depot; vognhal
dépôt consigne: dépot des bagages
dépôt d'affectation: hjemstedsdepot
dépôt d'attache: hjemstedsdepot
dépôt de charbon: kuldepot
dépôt des bagages: rejsegodsopbevaring
dépôt des locomotives: lokomotivremise; lokomotivdepot
dépôt des machines: dépot des locomotives; maskindepot
dépôt entretien: vedligeholdelsesdepot
dépôt titulaire: hjemstedsdepot
dépression: (bl a) undertryk
déraillement: afsporing
dérailleur: afløbssko; afløbssporskifte
dérive: (undertiden) afsporing
déshuileur: olieudskiller
désignation de type: typebetegnelse (evt i kode)
désolidariser: adskille; fjerne fra hinanden (fx bogier og vognkasse)
desserrer les freins: løsne bremserne
desserte: trafikforbindelse; kørselsmæssig forbindelse; togforbindelse; vognforbindelse
desserte d'embranchement: forbindelse med sidelinie; sidesporstilslutning
desserte faisceau: system ("bundt") af parallelle sidespor; sporrist
desservir: standse ved en station; betjene eller forbinde trafikalt
dessinateur: (teknisk) tegner
dessus des traverses: svelleoverside (niveau)
destinataire: (gods)modtager; adressat
destinateur: afsender
destination: bestemmelsessted
dételer: spænde fra; afkoble
détourner: (bl a) omdirigere; køre en anden vej
devanture*: (vinduesudstilling) samlingen af instrumenter og betjeningsorganer foran personale i førerhus
déviateur de fumée: røgplade; røgpladesystem
diamètre des cylindres: cylinderdiameter
diamètre du corps cylindrique: rundkedels diameter
Diesel de manoevre: diesel-rangerlokomotiv
dimensions principales: hoveddata
direct: hurtigtog; gennemkørende tog
dispatcher: trafikleder
dispositif anti-patinage: blokeringshindrende anordning (i bremsesystem)
dispositif de changement de régime « marchandises-voy. »: GP-omskifter (for trykluftbremse)
dispositif de chargement: læsseapparatur
dispositif de condensation: kondensationsanlæg; kondensationsapparat
dispositif de contrôle de vigilance: dødmandsanordning
dispositif de prise d'eau en marche: anlæg og udstyr for vandtagning under kørsel
dispositif de réversibilité: (på damplokomotiv) udstyr for betjening fra styrevogn
dispositif de veille automatique: dødmandsanordning
dispositif d'homme mort: dødmandsanordning
dispositif graisseur de rails: apparatur for smøring af skinner (i skarpe kurver)
dispositif pivotant: drejeligt apparatur; drejelig anordning
disposition en dos d'âne: anlæg for nedløb (af godsvogne)
disque: (bl a) cirkulært skiveformet signal; (i visse tilfælde) damplokomotiv-frontlygte, der indgår i kendingssignal
disque bleu de refoulement: (type af) rangersignal for tilbagetrykning
disque de frein: bremseskive
disque de signal: signalskive
disque jaune: (type af) stopsignal for sidespor
disque rouge: (type af) fremskudt signal
disque vert de refoulement: (ret gammel type af) rangersignal for tilbagetrykning
distance d'axe en axe: afstand fra midte til midte
distance de freinage: bremselængde
distance de transport: rejselængde; transportafstand
distance entre les postes: længde af blokafsnit
distributeur automatique de billets: billetautomat
distributeur cylindrique: rundglider
distribution: (glider)styring
distribution des bagages: rejsegodsudlevering
distribution exterieure: udvendig styring
distribution interieure: indvendig styring
distribution par soupapes: ventilstyring
dôme à calotte platte: dom(beklædning) med kun svagt hvælvet overside
dôme de (prise de) vapeur: (damp)dom
dôme sphérique: dom(beklædning) med halvkugleformet overdel
donner la pousse*: fungere som skydelokomotiv; skubbe
dos d'âne: (æselryg) rangerryg
dossier: rygstød; ryglæn
double équipe: to mandskaber, der afløser hinanden på en bestemt maskine
double potence à signaux: signalmast (evt gittermast eller ?tårn) med udligger til begge sider (for placering mellem spor)
double voie: firskinnespor (fx til sporvidderne 1000 og 1435 mm)
double-traction: dobbelt forspand (af lokomotiver eller motorvogne)
draisine: dræsine; trolje
drapeau: flag (som afgangssignal)
drapeau signal: signalflag
dynamo: generator; dynamo