Fransk   -   Forbogstav: g
gabarit: (især) gabarit de chargement
gabarit de chargement: ladeprofil (skabelon); læsseprofil (begreb)
gabarit de wagon: gabarit de chargement
gabarit du matériel roulant: konstruktionsprofil
gabarit passe-partout international: europæisk standard-læsseprofil
galerie: galleri
galerie contre les avalanches: snegalleri; lavinegalleri ("tunnel" bygget oven på terræn, dvs et med tag forsynet bygningsværk på langs over spor til beskyttelse mod sne og sneskred)
galerie transversale de liaison: tværtunnel (der forbinder to eller flere parallelle tunneler)
galerie voûtée: galleri overdækket med hvælvinger
galet de roulement: løbehjul (fx for drejeskive, men ikke lokomotiv-løbehjul)
garage: rangering; vigen til side; depotspor
garage de tramway: sporvognsremise
garde: (navnlig) garde-convoi
garde de plaque tournante: portør, der har til opgave at betjene drejeskive(r)
garde du poste: vagthavende på blokpost mv
garde-bagages: pakmester (tjenstgørende i rejsegodsvogn)
garde-barrière: ledvogter
garde-bloc: tjenstgørende i blokpost
garde-convoi: togbetjent
garde-corps: rækværk, brystværn (fx på bro)
garde-fou: garde-corps
garde-freins: bremser (person)
garde-ligne: banevogter
garde-route: banevogter
garde-sémaphore: tjenstgørende i blokpost eller anden signalpost
garde-voie: banevogter
gare: banegård; station (kan kun benyttes om stationer med sidespor, inddeles i klasser efter størrelse og betydning)
gare (de) marchandises: godsbanegård; godsstation; godsekspedition
gare auxiliaire de formation: ekstra sporrist i rangerbanegård
gare auxiliaire de triage: gare auxiliaire de formation
gare centrale: hovedbanegård; centralstation
gare commune: fællesstation for flere jernbaneselskaber (engelsk: junion station)
gare d'arrivée: bestemmelsesstation
gare d'attache: hjemsted; hjemstedsstation
gare de banlieue: forstadsstation
gare de bifurcation: forgreningsstation
gare de containers: container-terminal
gare de correspondance: tilslutningsstation
gare de croisement: krydsningsstation
gare de destination: bestemmelsesstation
gare de jonction: skiftestation
gare de manoeuvre: rangerbanegård
gare de passage: gennemkørselsstation
gare de raccordement: skiftestation
gare de rebroussement: (ofte) endestation; sækbanegård; rebroussementsstation
gare de transbordement: omlæsningsstation; omladestation
gare de transit: skiftestation
gare de triage: rangerbanegård
gare de triage par la gravité: faldbanegård (hvor der rangeres ved tyngdekraftens hjælp
gare de voyageurs: personbanegård; banegårdsbygning
gare d'expédition: afsenderstation
gare d'usine: (privat) station i industrielt sporanlæg
gare en cul-de-sac: sækbanegård
gare enclavée: ø-station
gare extrême: endestation
gare gérante: hjemstedsstation
gare maritime: havnebanegård
gare militaire: militærbanegård
gare particulière: (som modsætning til gare commune) station for et enkelt jernbaneselskabs linie(r)
gare principale: hovedbanegård; station med overordnet betydning; terminal
gare terminus: endestation
gare vapeur: i det historiske forløb banegård, hvor dampdrift endnu fandtes
garer: køre til side; placere på sidespor; henstille; tage ud af drift
gargouille: lille gennemløb; overdækket rende
garnir: (bl a) betrække (fx sæde og ryg på bænke i personvogn)
gaz (d'échappement): røggas; udstødningsgas; luftformigt forbrændingsprodukt
gaz combustible: brændbar luftart eller -blanding
génératrice (electrique): (elektrisk) generator; dynamo
génératrice (vapeur) à poste fixe: damplokomotiv anvendt som stationær dampkedel (fx til togforvarmning)
génératrice principale: hoveddynamo
genre de train: togart
gérante de halte: ekspeditrice (som passer lille station)
gerbable: stabelbar; som kan bundtes
glace: (bl a) rude; glasrude
glissement (de terrain): udskridning (fx af skråning); (jord)skred
glissière: (bl a) lineal for krydshoved
glissière d'enclenchement: låsestang eller -rigle i mekanisk centralapparat
godet graisseur: smørekop
goulot: indgangsspor til sporrist (fx nedløb fra rangerryg)
GR: grande révision
graissage: smøring
graisseur mécanique: smøreapparat
grand container: storcontainer
grand mouvement: (belgisk) kørsel i henhold til hovedsignaler (modsat petit mouvement)
grande ligne: fjerntrafik (som modsætning til banlieue oversat ved nærtrafik)
grande révision: stor revision; hovedeftersyn
grande vitesse: stor hastighed; ilgods; ekspresgods
grande-ceinture: ydre ringbane
graphique (de circulation des trains): grafisk køreplan
graphiste: køreplan-konstruktør (som arbejder med grafisk køreplan)
grille: rist; sporrist (evt stavet grill eller gril og med nærmere karakteristik, eksempel: grill de départ = afgangsrist)
grille pare-caténaires: rist eller gitter (anbragt på bagkant af damplokomotivs førerhustag) til beskyttelse mod kontakt med køreledning over spor
groupe compresseur: kompressoraggregat
groupe convertisseur: omformeraggregat
groupe de changements de voie: sporvifte
groupe de traversée-jonctions: transversal for flere end to parallelle spor
grue à charbon: kulkran
grue à charger le charbon: kulkran (ved lokomotivdepot)
grue à chevalet: portalkran
grue à flèche: udliggerkran
grue à portique: portalkran
grue à vapeur: dampkran
grue de chargement de charbon: kulkran (ved lokomotivdepot)
grue de relevage: grue sur rails
grue hydraulique: vandkran
grue pivotante: svingkran
grue sur rails: skinnekørende kran; kørekran; hjælpetogskran
grue-portique: portalkran
guérite: (skilderhus) sporskifterhytte; vagthytte for ledvogter; bremsehus
guérite de block: (bygning for) blokpost
guérite de frein: bremsehus (på vogn); bremsekupé
guérite de garde-barrière: vagthytte for ledvogter
guérite de signaleur: (navnlig mindre) signalhus; signalpost
guérite de sonnerie: beholder eller (lille) bygning for linieklokke etc
guérite du contrôleur: kontrolboks
gueulard*: fyrhul
guichet automatique: (canadisk) billetmaskine
guichet de barrière: drejekors (i hegn); fodgængersluse (samme formål som drejekors)
guichet de réservation des places: pladsbillet-ekspedition
guichet des bagages: rejsegodsindlevering(ssted); rejsegodsekspedition
guichet des billets: billetkontor; billetsalg
guichetier: tjenstgørende ved billetluge eller ekspeditionsskranke
guide des chemins de fer: køreplan i bogform; publikumskøreplan
guidon: signalflag; stationsbestyrers kommandostav (noget anderledes end dansk "spejlæg)
GV: (grande vitesse) hurtigt tog; ilgods(trafik)