Fransk   -   Forbogstav: i
immatriculation: (bl a) driftsnummer
imposte: vederlag for murbue eller -hvælving
inclinaison: hældning; stigning(sforhold)
indicateur: skilt; vejviser; køreplan; vandstandsglas
indicateur Chaix: køreplan (den oprindelige udgiver hed Napoléon Chaix)
indicateur de courbe: kurvetavle
indicateur de déclivité: faldviser
indicateur de destination: destinationsskilt
indicateur de direction: retningsviser; sporskiftesignal
indicateur de direction des trains: togviser
indicateur de pente: faldviser
indicateur de pression: trykmåler; manometer
indicateur de vitesse: hastighedsmåler; hastighedsviser
indicateur des chemins de fer: køreplan i bogform; publikumskøreplan
indicateur des trains de marchandises: godstogskøreplan
indicateur latéral de destination: destinationsskilt (på vognside)
indicateur-enregistreur de vitesse: hastighedsmåler og -registreringsapparat
information par haut-parleurs: meddelelse over højttaleranlæg
infrastructure: underbygning
ingénieur-cheminot: jernbaneingeniør
injecteur: injektor
injecteur à vapeur d'échappement: spildedampsinjektor
inscription en courbe: kurvestyring (af hjulsæt)
inspecteur de la traction: maskininspektør etc
inspecteur de la voie: overbanemester etc
installation de chargement de charbon pour locomotives: kulforsyningsanlæg for lokomotiver
installation de chauffage: varmeinstallation; varmeanlæg
installation de climatisation: klimaanlæg
installation de préchauffage: forvarmningsanlæg
installation de protection: sikringsanlæg (i bred forstand)
installation d'éclairage: lysinstallation; belysningsanlæg
installation d'épuration: rensningsanlæg
installation lumineuse à feux clignotants: blinklysanlæg
instruction de service: tjenstlig vejledning, tjenestereglement
interception: i jernbanesammenhæng navnlig) fastkørsel i sne
intercirculation: overgangsarrangement mellem vogne
interdiction de circuler sur une ligne: forbud mod strækningsbenyttelse; sporspærring
interdit: (rangersignals visning) "forbikørsel forbudt"
interposition de voie: sammenfletning af spor (fx på smal bro)
intervalle de coeur: afbrydelse af køreflade i skinnekrydsning
intrados: hvælvings inderside
isolateur: isolator
itinéraire: (rejse)rute; togvej