Fransk   -   Forbogstav: j
jante: hjulkrans; hjuls omkreds
jauge de chargement: læsseprofil; lasteevne
jeu de dilatation au joint: temperaturspillerum i skinnestød
jeu du joint: stødspillerum
jeu latéral: sideforskydelighed (navnlig af hjulsæt)
joint à éclisses: sammenlasket (skinne)stød
joint à porte-à-faux: svævende (skinne)stød
joint appuyé: fast (skinne)stød
joint de rail: skinnestød
joint libre: (skinne)stød uden laskeforbindelse
joint suspendu: svævende stød
jonction: forbindelse; forbindelseslinie; tilslutningssted; knudepunkt
jonction double: diamantkrydsning; (helt) krydsningssporskifte; englænder*
jonction par voie ferrée: sporforbindelse (fx over færgeklap)
jonction simple: transversal (incl sporskifter); halvt krydsningssporskifte; halv englænder*
joue du croisement: tvangskinne
jouissance en commun (d'une ligne): (flere selskabers) fælles brug af jernbanelinie(r)
jupe cache-mouvement: skørt, der indklæder drivværk (på sporvejslokomotiv)