Fransk   -   Forbogstav: n
nacelle: (i visse tilfælde) hængefærge under høj bro
nappe: (i betydningen et væv) system af parallelt førte stangtræk, trådtræk eller luftledninger, fx nappe aérienne
navette: (skyttel) tog, der (fortrinsvis over kortere afstand) til stadighed kører frem og tilbage mellem to stationer; pendlende tog; pendultog
navetteur: pendler
navire transbordeure: bil- eller jernbanefærge (officiel betegnelse)
nettoyeur: medarbejder, der foretager rengøring og sengeredning i sovevogne; pudser
nevier coudé: drejelig vinkel for retningsændring i stangtræk
nez en avant*: (om damplokomotiv) forlæns; retvendt; med røgkammerenden forrest
nivelette: miretavle til niveau-kontrol under sporbygning og ?justering
numéro de la compagnie: driftsnummer ved jernbaneselskab
numéro de la voiture: vognnummer (i passagertog)
numéro de l'usine: fabrikationsnummer; byggenummer
numéro du train: tognummer
numérotation: systematisk (evt klassificerende) nummerering