Fransk   -   Forbogstav: v
vagonnier: (brugt på PLM, stavet med enkelt v) bremser
valise: vadsæk; håndkuffert
valve de sécurité: sikkerhedsventil
vanne: (bl a) skydeventil for vandkran
vapeur: damp
vapeur à basse pression: lavtryksdamp
vapeur à haute pression: højtryksdamp
vapeur d'échappement: spildedamp
vapeur détendue: damp, hvis tryk er svækket
vapeur saturée: mættet damp
vapeur surchauffée: overhedet damp
vaporiste*: damp-entusiast
variation de déclivité: skift mellem hældninger
vase d'expansion: ekspansionsbeholder
vedette d'une serie: først byggede eksemplar i en serie (af fx lokomotiver)
véhicule: køretøj
véhicule de cantonnement: indkvarteringsvogn (i hjælpetog)
véhicule de service: tjenestekøretøj
véhicule de traction: véhicule moteur
véhicule electrique: elektrisk drevet køretøj
véhicule moteur: trækkraftenhed; selvdrevet køretøj
véhicule spécialisé: specialkøretøj; specialvogn
veille automatique: dødmandsanordning
ventilateur: ventilator
vérin (de levage): donkraft
verrière: glastag (fx på perronhal); glasvæg; glasparti
verrou: lås (fx i centralsikringsapparat)
verrouillage d'aiguille: sporskifteaflåsning
verrouillage de changement: verrouillage d'aiguille
verrouillage des lames: verrouillage d'aiguille
viaduc: viadukt; bro
viaduc à plein cintre: rundbue-viadukt
viaduc courbe: viadukt i kurve
viaduc maçonné: muret viadukt (eller bro)
viaduc rectiligne: viadukt med retliniet tracé
vigie (vitrée): (udkig) bremsehus; opbygning af bremsekupé over pakvogns tag
vigie de serre freins: bremsehus
virage: (bl a) vending på drejeskive
virole: (bl a) kedelstimmel; kedelbælte
vis de tendeur: koblingsskrue
visière (d'abri): vindskærm på damplokomotiv, evt med lille skærmtag
visière de cheminée: opragende kant foran på lokomotivskorsten
visiteur: vognopsynsmand; vognmester
vitesse: hastighed
vitesse commerciale: gennemsnitshastighed fra afgang til ankomst
vitesse de croisière: marchhastighed
vitesse de marche: rejsehastighed; befordringshastighed; marchhastighed
vitesse limite (autorisée): højeste tilladte hastighed
vitesse maximale: tophastighed; maksimalhastighed
vitesse maximum: vitesse maximale
vitre: (glas)rude
voie: spor; skinnevej; sporvidde
voie à cable: kabeltrukket bane (på terræn eller ophængt)
voie à partir: afgangsspor; udkørselsspor
voie à quai: voie de quai
voie à trains rapides: hurtigtogslinie
voie à trottoir: perronspor
voie abritrèe: spor under tag (især i perronhal)
voie aérienne à cable: svævebane (med bæretov og træktov for vogne eller gondoler)
voie banalisée: fælles spor; spor udstyret for trafik i begge retninger
voie banlieue: spor for forstadstrafik; linie for forstadstrafik
voie chemin de fer: jernbanespor
voie courante: strækningsspor
voie courbe: kurvespor; vigespor; afvigende spor i sporskifte
voie couverte: overdækket spor
voie d'accès: tilkørselsspor
voie d'arrivée: indkørselsspor
voie d'attante au départ: spor i afgangsrist; afgangsspor
voie de 1,00: meterspor; (spor med) sporvidde 1000 mm
voie de 60: (spor med) sporvidde 600 mm
voie de chantier: arbejdsspor; interimistisk spor (fx på fremtidig jernbanes planum)
voie de chargement: læssespor
voie de circulation: trafikspor; hovedspor
voie de classement: spor i rangerrist (strækningsrist eller stationsrist)
voie de croisement: krydsningsspor
voie de débord: læssespor
voie de débranchement: opstillingsspor; spor for oprangering; spor i rangerrist
voie de déchargement: (aflæsningsspor) læssespor
voie de départ: udkørselsspor
voie de desserte: forbindelsesbane
voie de formation: opstillingsspor
voie de formation principale: udtræksspor; rangerhoved
voie de garage: vigespor; sidespor; depotspor
voie de jonction (entre-gares): forbindelsesspor (mellem banegårde)
voie de manoeuvres: rangerspor
voie de marchandises: godsspor; læssespor
voie de mine: minebane
voie de nettoyage des véhicules: vaskespor
voie de parcours: togvej
voie de quai: (læsse)spor på havnekaj
voie de raccord: voie de raccordement
voie de raccordement: forbindelsesbane; forbindelsesspor
voie de ravitaillement du charbon: kulforsyningsspor
voie de reception: spor i ankomstrist
voie de remisage: depotspor; sidespor
voie de retour: maskinspor i sækbanegård (fungerer evt som omløbsspor)
voie de service: sidespor
voie de sortie: udkørselsspor; udkørselstogvej
voie de sûreté: spor, som dækningssporskifte er stillet til undtagen ved planlagt kørsel til og fra hovedspor
voie de tiroir: udtræksspor; rangerhoved
voie de tramway: (by)sporvejsspor
voie de transbordement: overførselsspor; omlæsningsspor; omladespor
voie de triage: rangerspor
voie de triage suivant les gares: spor i stationsrist
voie de un mètre: meterspor (1000 mm sporvidde)
voie d'entrée: indkørselsspor; indkørselstogvej
voie des cours à marchandises: læssespor ved læssevej
voie des trains marchandises: (hoved)spor for godstog; godstogsspor
voie déviée: afvigende spor
voie d'évitement: krydsnings- og overhalingsspor; vigespor; sidespor
voie directe: lige spor; hovedspor; stamspor; stamspor i sporskifte
voie double: dobbeltspor
voie droite: voie directe
voie du branchement: vigespor (i sporskifte); afvigende spor
voie d'usine: industribane; fabriksbane (enten i særskilt system eller tilsluttet offentlig jernbane)
voie en contre-pente: (ranger)spor med modfald (for bremsning af nedløbende vogn)
voie en cul-de-sac: blind sidebane; blindt (evt kort) sidespor; blindspor
voie étroite: smalspor
voie express: hurtigrute
voie ferrée: jernbane; sporvidde
voie impaire: udadgående spor
voie industrielle: industribane; fabriksbane (enten i særskilt system eller tilsluttet offentlig jernbane)
voie large: bredspor
voie libre: signalvisning "kør"; hovedspor; trafikspor
voie mère: stamspor
voie métrique: meterspor (sporvidde 1000 mm)
voie paire: indadgående spor
voie portatible: transportabelt spor; bærbart spor (dvs af let konstruktion til interimistisk anvendelse); feltbane
voie portative: voie portatible
voie pour locomotives: maskinspor
voie principale: hovedspor; stamspor (i sporskifte)
voie sablée (d'arrêt): sandspor
voie transportable: transportabelt spor; bærbart spor
voie transversale: forbindelsesspor mellem to parallelle (stations)spor; transversal (oprindelig vinkelret på de langsgående spor og forbundet til disse med mindre drejeskiver - som til at begynde med også kunne benyttes af lokomotiver)
voie unique: enkeltspor
voie unique temporaire: (spor med) midlertidig enkeltspordrift
voies en éventail: sporvifte ved drejeskive (hvor alle spors midtlinier skærer hianden i skivens centrum)
voies rayonnantes: voies en éventail
voiture: vogn til passagertog (uden for jernbanesammenhæng om mange andre slags køretøjer)
voiture à accès de bout: personvogn med indgang i enderne
voiture à bogies: bogie(person)vogn
voiture à compartiments: kupévogn
voiture à coupés: kupévogn
voiture à deux étages: toetagers vogn
voiture à deux niveaux: toetagers personvogn
voiture à essieux: to- eller treakslet personvogn (modsat bogievogn)
voiture à ètage: toetagers personvogn
voiture à faces lisses: personvogn med glatte yderflader (forsænkede nitter eller svejst konstruktion)
voiture à grand compartiment: storrums(person)vogn
voiture à impériale: toetagers personvogn
voiture à intercirculation: gennemgangsvogn
voiture à passerelles: vogn med overgangsbro i gavle
voiture à portières latérales: personvogn med udvendige døre til alle kupeer; kupévogn
voiture à poste de conduite: styrevogn
voiture à vapeur: dampvogn
voiture à voyageurs: personvogn; vogn til passagerer
voiture automotrice: personvogn med el-motor for egen fremdrift i tog (på stejl strækning) samt rangering ved egen kraft
voiture climatisée: personvogn med klimaanlæg
voiture de banlieu: nærtrafikvogn (i storbyområde)
voiture de renfort: ekstravogn
voiture de renvoi: tom returvogn
voiture de réserve: reservevogn; forstærkningsvogn
voiture de seconde classe: 2. klasses personvogn
voiture de service: tjenestevogn
voiture de société: (selskabsvogn) udflugtsvogn
voiture d'express: personvogn til brug i hurtige tog
voiture differée: vogn, der pga funktionsfejl er eller bliver udtaget af tog
voiture directe: gennemgående vogn
voiture dynamomètre: målevogn
voiture funéraire: begravelsesvogn (med kisterum samt faciliteter for ligfølge)
voiture grandes lignes: personvogn til fjerntrafik
voiture haut le pied*: vogn, der kører uden passagerer
voiture laboratoire: målevogn (fx for trækkraft henholdsvis sporkvalitet)
voiture métallique: stålvogn (til passagertog)
voiture métallisée: personvogn etc af ældre type forstærket med stålplade o a
voiture mixte: personvogn med kupeer i forskellige vognklasser; personvogn med rejsegodsrum (pakrum)
voiture panoramique: udsigtsvogn
voiture postale: postvogn
voiture présidentielle: luksusvogn til presidentens brug (svarer til kongevogn)
voiture privée: privat (salon)vogn
voiture sanitarisable: vogn, der er egnet til ændring for brug i lazarettog
voiture sanitarisée: vogn, der er ændret til brug i lazarettog
voiture semi-métallique: personvogn (med integreret ramme og vognkasse) i kombineret stål- og trækonstruktion
voiture supplementaire: ekstra vogn
voiture-ambulance: sygetransportvogn
voiture-bar: vogn med bar
voiture-buffet: buffet-vogn
voiture-cinéma: kinovogn; biografvogn
voiture-couchettes: liggevogn
voiture-hamac: type af 3. kl sovevogn, forsøgsvis benyttet af PLM, med hængekøjer foruden sovepladser på sæder og i bagagenet
voiture-lits: sovevogn
voiture-pilote: styrevogn
voiture-poste: voiture postale
voiture-restaurant: spisevogn
voitures jumelées: parvis forbundne vogne (med én fællesbogie)
voiture-salon: salonvogn
voiture-salon de service: (type af) inspektionsvogn
volant: (bl a) håndhjul; rat; svinghjul
volant de changement de marche: skiftearm; skifteskrue
volant de soupape de ramonage: håndhjul til blæserventil
volée de grue: udligger på vandkran
volet: (bl a) lem i side af lukket godsvogn
voligeage: bræddeunderlag (fx for tagbeklædning)
vouer à la ferraille*: (indvie som gammelt jern) udrangere; ophugge
voûte en briques: (bl a) murbue i fyrkasse
voyage: rejse
voyage circulaire: rundrejse
voyage d'essai: forsøgskørsel; prøvetur
voyageur: rejsende; passager
voyant: visuelt signal
vrac: marchandises en vrac
VUT: voie unique temporaire