Tysk   -   Forbogstav: b
Backenschiene: yderstreng (i sporskifte)
Bahn: skinnevej; sporvej; jernbane; jernbanestrækning; jernbanespor; jernbaneselskab
Bahn frei!: fri bane (ældre signalbegreb svarende til "kør")
Bahnachse: baneakse (ved enkeltsporet strækning sammenfaldende med spormidte, med mindre planum er forberedt til 2. spor)
bahnamtlich: gennem eller fra pågældende jernbaneforvaltning
Bahnarbeiter: banearbejder (fx kolonnearbejder)
Bahnaufseer: baneformand; banevogter
Bahnaufsicht: jernbanetilsyn
Bahnbetriebswagenwerk (Bww): vedligeholdelsesværksted for jernbanevogne
Bahnbetriebswerk (Bw): lokomotiv- eller motorvognsdepot
Bahnbewachung: strækningsovervågning; tjeneste som banevogter
Bahnbus: bus(linie) drevet af jernbaneselskab
Bahnbusverkehr: jernbaneselskabs busdrift
Bähnchen: Kleinbahn; kort bane; forstadsbane
Bahndamm: banedæmning
Bahndienstwagen: tjenestevogn (på skinner)
Bahnerhaltung: vedligeholdelse af bane
Bahnfahrt: kørsel på eller med jernbane
Bahngast: togpassager; jernbanerejsende
Bahngelände: baneareal (strækninger + stationer og sporanlæg af enhver art)
Bahngleis: jernbanespor (af enhver art, også fx til sporvej i gade)
Bahngraben: grøft langs jernbane
Bahngut: gods til eller under jernbanetransport
Bahnhof: station; banegård
Bahnhof(s)vorplatz: stations(for)plads
Bahnhofabschlußsignal: (ældre begreb) indkørselssignal
Bahnhofsbegehung: regelmæssig (fx daglig) kontrolrunde på station
Bahnhofsblock: stationsblok
Bahnhofsbuffet: (schweizisk) restaurant i stationsbygning
Bahnhofsfahrdienstleiter: fungerende stationsbestyrer
Bahnhofsgaststätte: banegårdsrestaurant
Bahnhofsgebäude: stationsbygning; banegårds(hoved)bygning
Bahnhofsgelände: banegårdsterræn
Bahnhofsgrenze: grænse mellem station og fri bane (ved indkørselssignaler; dog ved indgangssporskifter, hvor signaler mangler)
Bahnhofshalle: perronhal
Bahnhofskopf: koncentration af sporskifter og krydsninger ved enden af en station
Bahnhofsplanum: stations sporareal
Bahnhofsrestauration: jernbanerestaurant; banegårdsrestaurant
Bahnhofsteg: gangbro (med nedgang til perroner)
Bahnhofsvorsteher: stationsforstander
Bahnhofswagen: tjenestegodsvogn, der udelukkende bruges på en bestemt stations område
Bahnhofswirtschaft: restaurant i stationsbygning
Bahnkörper: banelegeme incl overbygning
Bahnkreuzung: sporskæring; sporkrydsning
Bahnkrone: overside af ballast(lag)
bahnlagernde Güter: gods, som henligger på bestemmelsesstation indtil modtagers afhentning
Bahnlinie: jernbanestrækning; banelinie
Bahnmeister: banemester etc; baneformand etc
Bahnmeisterhaus: bolig for baneformand etc
Bahnmeisterschuppen: værktøjs- og materialdepot for vedligeholdelse af banestrækning
Bahnmesterei: banemesters område
Bahnnetz: Eisenbahnnetz
Bahnplanie: planum; overside af underbygning
Bahnpost: postkontor i tog
Bahnpostamt: jernbane-postkontor
Bahnpostwagen: vogn med postkontor
Bahnpostwagen mit Kühleinrichtung: kølepostvogn (til smør i pakker)
Bahnräumer: banerømmer
Bahnraumprofile: (fællesbetegnelse for) konstruktionsprofiler, læsseprofiler og fritrumsprofiler
Bahnschranke: jernbanebom
Bahnsteig: perron (på station etc)
Bahnsteigbedachung: perrontag; overdækning af perron
Bahnsteiggleise: perronspor
Bahnsteighalle: perronhal
Bahnsteigkarte: perronbillet
Bahnsteigsperre: perronafspærring (med billetkontrol ved adgangsåbning, evt fra kontrolboks)
Bahnsteigtunnel: perrontunnel
Bahnstrecke: strækningsafsnit; delstrækning af en jernbane (som fx er tilbagelagt eller skal tilbagelægges)
Bahnstromsystem: strømsystem i køreledning eller tredieskinne (spænding, jævn- eller vekselstrøm, antal faser, frekvens)
Bahntransformator: banetransformator
Bahnüberführung: krydsning ude af niveau, hvor jernbane føres over vej etc
Bahnübergang: jernbaneoverskæring (niveauskæring)
Bahn-Übergangssteg: fodgængerbro over spor (oftest med nedgange til perroner
Bahnübersetzung: Bahnübergang
Bahnunterführung: krydsning ude af niveau, hvor jernbane føres under vej etc
Bahnunterhaltungsarbeiter: arbejder beskæftiget ved sporvedligeholdelse
Bahnwächter: Bahnwärter
Bahnwärter: banevogter
Bahnwärterhäuschen: vogterhus
Bake: afstandstavle (ved jernbaneoverkørsel, "3-2-1 skilt"); afstandsmærke (foran signal, Vorsignal-Bake)
Balken(gleis)bremse: (type af) sporbremse
Ballastkoffer: forsænkning for ballast (rørdræn nødvendigt)
Ballungsraum: tætbefolket område
Ballungsverkehr: bybanetrafik; S-banetrafik; trafik i Ballungsraum
Bananenwagen: bananvogn (isoleret godsvogn uden køleanlæg, men med iskasse, til transport af sydfrugter)
Bankett: planums fremspring for kant af ballast
Barrenrahmen: stangramme
Barwagen: personvogn med bar
Basistunnel: tunnel forneden gennem bjerg
Bauart: (byggemåde; stil) type; udformning (fx af lokomotiv)
Bauhöhe: byggehøjde (i jernbane-sammenhæng fx højde fra underkant af brokonstruktion op til overkant af køreskinne)
Baulokomotive: entreprenørlokomotiv
Baureihe: numerisk klassebetegnelse for lokomotiver og motorvogne (samme funktion som litra)
Baustrecke: banestrækning under bygning
Bauweiche: midlertidigt sporskifte (under sporarbejder)
Bedarfshaltestelle: holdeplads, hvor der kun standses efter behov; trinbræt
Bedarfswagen: stykgodsvogn, der er medtaget i befordringsplan, men kun kører efter behov; behovvogn; ekstravogn i persontog (fx i juletrafik)
Bedarfszug: plantog, som kun kører efter behov (form for særtog, men svarer ikke ind til dansk definition); ekstratog; tog, der indsættes efter behov
Befahren des falschen Gleises: kørsel i modsat retning af den for et spor sædvanlige
Befehlsstab: kommandostav; afgangsstok; spejlæg*
Befehlsstellwerk: kommandopost
Beförderungsweite: rejselængde; transportafstand
begehen: (bl a) foretage eftersyn
Begehung einer Eisenbahnstrecke: linieeftersyn
Behälter: beholder; container
Behälterbahnhof: container-terminal
Behälter-Tragwagen: godsvogn beregnet til aftagelige beholdere af bestemt type
Behälterumschlagplatz: container-terminal
Behälterverkehr: trafik med aftagelige og særskilt transportable beholdere (af enhver art; ikke kun de internationalt standardiserede containertyper til kombineret trafik)
Behälterwagen: beholdervogn (fællesbetegnelse for mange typer)
Behälterzug: container-tog
Beharrungszustand: (uforandret tilstand) (fx) kørsel med konstant hastighed
Behelfsbrücke: provisorisk bro
Beidrücken: sammenskubning (for kobling) af de på et spor (navnlig i rangerrist) stående vogne
Beiladen: læsning fra perron
Beimann: assistent for fører (dog ikke på damplokomotiv, men svarer for så vidt til fyrbøder)
Beiwagen: bivogn (til motorvogn eller skinnebus)
Bekleidungsmauer: støttemur forneden ved skråning; beklædningsmur
Bekohlen: kultagning; forsyning (fx af et damplokomotiv) med kul; kulpåfyldning
Bekohlung: Bekohlen
Bekohlungsanlage: kulforsyningsanlæg (for damplokomotiver); kulgård mv
Bekohlungsgleis: kulforsyningsspor
Bekohlungskran: kulkran (ved lokomotivdepot)
Belüftung: ventilation
Bereitschaftslokomotive: reservelokomotiv (opfyret, reserve for nedbrud)
Bereitschaftswagen: reservevogn; forstærkningsvogn
Bergbahn: (til forskel fra Gebirgsbahn) bjergbane (tandhjulsbane, svævebane osv)
Bergfahrt: kørsel op ad bakke (også på rangerryg); kørsel i opadgående retning
Berggang: transmission (på trækkraftenhed for kombineret adhæsions- og tandhjulsdrift) indstillet til tandhjulsdrift
Berggleis: rangerspor, der fører op over rangerryg
Berglok: Abdrücklokomotive (til forskel fra Gebirgslokomotive)
Bergmeister: funktion som leder af arbejde på rangerryg
bergseitig: på stigende side (af bane på skråning)
Berufsverkehr: (daglig) trafik mellem bolig og arbejdssted
Besandung: sanding
Besandungsanlage: sandforsyningsanlæg
Besandungsrohr: sandrør (nedløb fra sandkasse)
Beschleunigung: acceleration
Beschleunigungsweg: accelerationslængde (det modsatte af bremselængde)
Beschotterung: ballastering
Bespannung: forspand (forstået som togs tildeling af trækkraft med tilhørende personale)
Bestätterei: spedition(svirksomhed)
Bestimmungsbahnhof: bestemmelsesstation
Betonschwelle: Stahlbetonschwelle
Betrieb: drift (både fysisk, fx togtrafik, og i økonomisk forstand)
Betriebsbahnhof: driftsstation (stations eller banegårdsanlæg uden direkte publikumsbetjening, fx system af spor til vedligeholdelse, rengøring og opstilling af personvogne eller krydsningsstation uden bygningsanlæg og perroner)
Betriebsbremsung: (modsat Schnellbremsung) driftsbremsning; almindelig bremsning
Betriebsfahrplan: (i nogen grad det samme som) La
Betriebsgattung: driftsmæssig type (påskrift i kode på damplokomotiver)
Betriebshalt: standsning af driftsmæssige grunde (fx togkrydsning, vandtagning, personaleskift)
Betriebslänge: samlet længde af de under en forvaltning drevne (egne eller fremmede) strækninger (uden hensyn til antal spor på disse)
Betriebsstelle: signalhus; driftsteknisk station etc
Betriebsstoff: stof, der forbruges under drift (brændstof, sand, smøreolie osv)
Betriebsstörung: driftsforstyrrlse
Betriebsunfalle: driftsuheld; ulykke
Betriebsvorrat: forråd ombord på trækkraftenhed og dennes eventuelle tender (af brændsel, vand, smøremidler og sand)
Bettkarte: sovevognsbillet
Bettung: Gleisbettung
Bettungskörper: ballastlag; udlagt ballast
Bettungsreinigungsmaschine: ballastrensemaskine
Bettungsverdichter: komprimeringsmaskine (til ballast)
bewegliche Achse: sideforskydelig aksel
bewegliche Rampe: bevægelig rampe
Bezirkseilzug: hurtigt regionaltog (der kombinerer tilbringerfunktion med trafik mellem bolig og arbejdssted)
Bezirksverkehr: regionaltrafik
Bilden der Züge: oprangering forstået som sammenkobling til tog
Bildfahrplan: grafisk køreplan
Billetbude: (lille) bygning med billetsalg; billetkiosk
Binnenverkehr: indenlandsk trafik
Bläser: blæser
Blasrohr: udgangshætte
Blattfeder: bladfjeder
Blechrahmen: pladeramme
Blechträgerbrücke: bro med dragere af pladejern eller -stål
Blechverkleidung: pladebeklædning
Blindwelle: blindaksel
Blinklichtanlage: anlæg med automatiske lyssignaler ved jernbaneoverskæring
Blitzzug: lyntog
Blockabschnitt: blokafsnit
Blockabstand: længde af blokafsnit
Blockherzstück: hjertestykke udført ud i ét
Blockhütte: (bygning for) blokpost
Blockposten: tjenstgørende i blokpost
Blocksignal: (generelt) hovedsignal, som indgår i bloksystem (dvs sikrer indkørsel i et blokafsnit); (specielt) mellembloksignal
Blockstab: togstav
Blockstation: blokpost
Blockstelle: blokpost
Blockstellwerk: blokpost
Blockstrecke: blokafsnit
Blocksystem: bloksystem; blokanlæg
Blockung mit Wärterbedienung: manuel blok; manuelt bloksystem
Blockwärter: tjenstgørende i blokpost
Blockwerk: blokpost
Blockzugwagen: standardiseret Grosscontainer-Tragwagen
Bockkran: portalkran
Bogen: kurve
Bogenhalbmesser: kurveradius
Bogenwechsel: sted, hvor to modvendte kurver mødes og har fælles tangent
Böschung: skråning (på banedæmning etc)
BR: Baureihe
Breitfußschiene: (bredfodsskinne) Vignoles-skinne etc (som modsætning til bl a stolskinner)
Breitspur: bredspor
Bremsabteil: bremsekupé
Bremsartwechsel: omskiftning mellem passagertogs- og godstogsbremsning
Bremser: bremser
Bremserbühne: bremseplatform; standplads på godsvogn for betjening af bremse (evt overdækket eller lukket og med sæde for bremser)
Bremserhaus: bremsehus; bremsetårn; tårnbremse
Bremsgestänge: bremsetøj
Bremsgrenzneigung: største fald, hvorpå tilladt hastighed kan holdes ved bremsers hjælp
Bremsklotz: bremseklods
Bremskupplung: slangeforbindelse (mellem vogne, for luft eller vacuum)
Bremskurbel: bremsesving
Bremslokomotive: bremselokomotiv (til afprøvning af trækkraft, der spændes for målevogn og bremselokomotiv, hvis modstand gradvis kan ændres, fx med Riggenbach-modtryksbremse)
Bremsrad: håndhjul til betjening af bremse
Bremsschlauch: bremseslange; slangekobling for bremsesystem
Bremsschuh: hæmsko
Bremsspindel: bremseskrue
Bremstender: ombygget og ballasteret tidligere lokomotivtender, der bruges til kontrol af vognbevægelser i rangerrist med længdefald
Bremswagen: vogn med driftsklar bremse
Bremsweg: bremselængde
Bremswiderstand: bremsemodstand (fx på tag ef el-lokomotiv)
Brigadier: leder af sporkolonne
Brücke: bro; Brückenrahmen
Brückenbalken: brobjælke
Brückengeländer: brogelænder; rækværk på bro
Brückenpfeiler: bropille
Brückenrahmen: hovedramme i køretøj med bogier (rammen spænder som en bro mellem disse)
Brückenstation: station, hvor banelinier krydser hinanden ude af niveau
Brückenstellwerk: tværliggende signalhus, som danner en slags bro over flere spor og er understøttet i enderne
Brückenträger: brodrager
Brückenwaage: vognvægt (for jernbanekøretøjer)
Brückner: brovagt; bropasser; brobetjent; bromand
Brückschiene: broskinne (profil)
Brücktor: (vej)underføring
Brunelschiene: Brückschiene
Buchfahrplan: tjenestekøreplan
Buchse: bøsning
Buckel: konveks afrunding i længdeprofil
Budenstellwerk: central(sikrings)apparat i signalhus
Büfettwagen: cafeteriavogn etc
Bügel: Bügelstromabnehmer
Bügelstromabnehmer: bøjleformet strømaftager (på køretøjs tag)
Bühne: (bl a) endeperron (i/på vogn)
Büssing(s)bremse: Büssingbremse