Tysk   -   Forbogstav: f
Fabrikgleis: sidespor til fabrik; industrispor
fächerartiger Lokomotivschuppen: ringformet lokomotivremise; ringremise
Fachwerksdrehgestell: Diamond-Drehgestell
Fahnensignal: flagsignal
Fahrbahntafel: underlag for ballast på jernbanebro
Fahrbahntrog: trugformet underlag for ballast på jernbanebro
Fährbett: færgeleje
Fährbootwagen: færgevogn (ikke i dansk forstand = mellemvogn, men godsvogn beregnet for overførsel med færge og tilpasset forskellig sporvidde og/eller mindste profil på de to sider af det farvand, der krydses)
Fahrdienst: togtjeneste
Fahrdienstleiter: trafikleder; fjernstyringsleder; togleder; fungerende stationsbestyrer;
Fahrdienstleiterstellwerk: kommandopost
Fahrdienstzimmer: stationskontor
Fahrdraht: køretråd
Fahrdrahtgestänge: (række af) køreledningsmaster
Fahrdrahtzickzack: sideforskydning af køretråd (skiftevis til højre og venstre for spormidte)
Fahrerlaubnis: "afgang"
Fahrgast: passager
Fahrgastabteil: passagerkupé
Fahrgastfahrer: medlem af togpersonale, som kører med uden at være i tjeneste
Fahrgastraum: (oftest) storrum i personvogn; (sjældnere) passagerkupé eller mindre salon
Fahrgastwechsel: passagerudveksling; passagerers ind- og udstigning
Fahrgeld: billetpris; takst for befordring
Fahrgeschwindigkeit: rejsehastighed; befordringshastighed; marchhastighed
Fahrgestell: understel (ramme og hjulsæt mv)
Fahrkante: inderkant af skinnehoved (som hjulflanger kan berøre)
Fahrkarte: rejsehjemmel; billet (til transportmiddel)
Fahrkartenausgabe: billetsalg; billetkontor
Fahrkartenkontrolleur: billetkontrollør
Fahrkartenschalter: billetsalg; skranke med billetsalg; billetluge
Fahrleitung: køreledning (køretråd med bæretov og hængere) eller (fx i hal eller tunnel) profilskinne
Fahrmotor: banemotor
Fahrpark: beholdning af rullende materiel (med eller uden trækkraft)
Fahrplan: køreplan
Fahrplanbuch: køreplan i bogform
fahrplanmässiger Zug: plantog
Fahrplannetz: billede dannet af grafisk køreplan
Fahrplanübersicht: vægtavle med oversigt over togafgange og/eller ankomster (findes i flere typer)
Fahrpreis: billetpris
Fahrschein: Fahrkarte; fripas
Fahrscheinheft: (type af) rundrejsebillet
Fahrschiene: køreskinne (til forskel fra strømskinne)
Fährschiff: færge
Fahrsignal: "kør"; "fri bane"
Fahrstraße: togvej
Fährstrecke: færgerute
Fahrstrom: kørestrøm
Fahrt: rejse; tur; trip; kørsel; sejlads; signalvisning "kør"
Fahrt auf falschem Gleis: kørsel i modsat retning af den normale for det pågældende spor
Fahrt auf Sicht: kørsel på sigt
Fahrt erwarten: forvent kør (visning i forsignal svarende til dansk "hovedsignalet viser "kør" eller "kør igennem"")
Fahrt frei: signalvisning "kør"
Fahrtausweis: Fahrkarte
Fahrtleistung: kørselspræstation; i alt tilbagelagt strækning
Fahrtrichtung: kørselsretning
Fahrtunterbrechung: rejseafbrydelse
Fahrweg: (kørebane) jernbanestrækning; bane; spor; transportvej; togvej i bred forstand
Fahrzeugaufbau: vognkasse
Fahrzeugbegrenzungslinie: konstruktionsprofil
Fahrzeugkupplung: kobling mellem jernbanevogne mv
Fahrzeugpark: lokomotiv- og vognpark; bestand af (jernbane)køretøjer
Falschfahrt: Fahrt auf falschem Gleis
Falschfahrtsignal: kendingssignal for tog ad venstre spor
Falschläufer: godsvogn, der under nedløb fra rangerryg kommer på forkert spor
Faltenbalg(übergang): harmonika(forbindelse)
Fanggleis: spor, som dækningssporskifte er stillet til undtagen ved planlagt kørsel til og fra hovedspor
Farhleitungsspeisung: fødning af køreledning; forsyning til køreledning
Farhzeuge: (bl a) rullende materiel (trækkraft og vogne)
Faßwagen: godsvogn med/til tønder
FDt: FD-Zug kørt med motorvogn eller motorvognstogsæt
FD-Zug: (forældet betegnelse) Fern-D-Zug
Federantrieb: fjedrende træk eller drev
Federnägel: (type af) klemme til skinnes fastgørelse
federnde Zunge: fjedrende (sporskifte)tunge
Federpuffer: fjedrende puffer
Federschake: fjederstrop
Federweg: afstand mellem affjedret emnes yderstillinger (fx vognramme op/ned; fjederbetinget spillerum
Federweiche: sporskifte med fjedrende tunger
Federzunge: fjedrende sporskiftetunge
Feldbahn: arbejdsbane; midlertidig bane; flyttelig bane
Fernbahn: fjernbane
Fernbedienung: fjernbetjening
Fern-Durchgangszug: (forældet) hurtigt lang-distance-tog med ingen eller få stop
Fern-D-Zug: Fern-Durchgangszug
Fernmeldeanlagen: (fællesbetegnelse for) telegraf-, telefon-, radio-, fjernskriver-, datatransmissions-, ur-, højttaler-, TV-anlæg osv
Fernschnelltriebwagen: hurtigkørende motorvogn eller motorvognstogsæt til fjerntrafik (fx DSBs lyntog eller IC3)
Fernschnellverkehr: hurtig fjerntrafik
Fernschnellzug: (forældet betegnelse) eksprestog; hurtigt fjerntog
Fernsteuerstrecke: fjernstyret strækning
Fernsteuerung: fjernstyring
Fernsteuerzentrale: fjernstyringscentral
Ferntriebwagen: motorvogn til fjerntrafik
Fernverkehr: fjerntrafik
Fernzug: fjerntog
fester Stoß: fast (skinne)stød
festlegen, die Fahrstraße: fastlægge og sikre togvejen
Festprellbock: fast sporstopper
feststehendes Signal: fast signal eller mærke
Fettgas: fedtgas (til belysning)
Feuerbett: fyr (lag af brændende kul på rist)
Feuerbüchse: fyrkasse
Feuergewölbe: murbue i fyrkasse
Feuergrube: fyrgrav
Feuergut: brændbart gods; brandfarligt gods
Feuerkammer: (undertiden) fyrkasse
Feuerkiste: fyrkasse
feuerlose Lokomotive: dampakkumulatorlokomotiv
Feuerschicht: brændselslag på rist
Feuerschirm: murbue (i fyrkasse)
Feuertür: Fyrdør
Feuerungsrückstände: forbrændingsrester (aske, gnister, slagger)
Flachbahnhof: rangerbanegård med overvejende vandret længdeprofil
Flächerdrehscheibe: sektor-drejeskive; (form for) dreje-sporskifte
Flachkreuzung: sporkrydsning under så spids vinkel, at en form for tungepartier er nødvendig
Flachlandbahn: bane med små stigninger
Flachrampe: svag stigning (i længdeprofil)
Flachschieber: fladglider
Flachwagen: fladvogn
Flachweiche: sporskifte med spidsere krydsningsvinkel end svarende til krydsningsforhold 1:9
fliegende Kreuzung: togkrydsning uden standsning (på enkeltsporet bane med langt krydsningsspor)
fliegende Überholung: overhaling af kørende tog
Flügelbahn: blind sidebane
Flügelschiene: vingeskinne
Flügelsignal: armsignal
Flügelzug: togdel, der frakobles på forgreningsstation og som selvstændig enhed betjener en af grenlinierne
Flüssigkeitsgetriebe: hydraulisk transmission
Förderbahn: godsbane; linie for godstrafik
Formhauptsignal: hovedsignal af armsignaltype
Formvorsignal: fremskudt signal med skive og pilformet arm
Frachtenmagazin: (forældet) pakhus; godsbygning; varehus
Frachtenwagen: (tidlig betegnelse for) godsvogn
Frachtgut: (almindeligt) fragtgods (modsat ilgods)
Freiladegleis: læssespor (ved læssevej)
Freiladerampe: udendørs læsserampe
Freiladeverkehr: massegods-trafik
Freileitung: luftledning (for el, telegraf osv)
Freistand: udendørs standplads (fx for lokomotiv, der ikke er plads til i remise)
freitragender Stoß: svævende (skinne)stød
Fremdwagen: vogn tilhørende anden jernbaneforvaltning
Frischdampf: kraftdamp
Fronturlauberzug: orlovstog for frontsoldater
Frostauftreibung: frosthævning
Führerbremsventil: førerbremseventil
Führerhaus: førerhus
Führerstand: førerplads; førerhus
Führerstandpult: instrumentbræt etc ved førerplads (i el- og dieseldrevne enheder samt styrevogne)
Führungsschiene: tvangskinne
Füllung: fyldning
Fundbüro: hittegodskontor
Fundsachen: hittegods
Fünfkuppler: femkoblet lokomotiv (ofte at forstå som lokomotiv med hjularrangement E)
Funkenfänger: gnistfanger
Funksteuerung: radiostyring
Fußgängertunnel: perrontunnel
Fußlasche: laske, der griber om skinnefod (til svævende stød)
Futtermauer: støttemur (forneden ved skråning)
F-Zug: Fernschnellzug