Tysk   -   Forbogstav: g
Gabelbahnhof: forgreningsstation
Gabelstapler: gaffeltruck
Gang: (bl a) jernbanekøretøjs gang/løb i sporet
ganze englische Weiche: helt krydsningssporskifte; englænder*
Ganzrahmen-Lokomotive: (helramme-lokomotiv) lokomotiv uden bogier
Ganzzug: heltog (i godstrafik)
Garnitur: (bl a) vognrække; togstamme
Gaskesselwagen: gastankvogn
Gasturbinenlokomotive mit elektrischem Antrieb: gasturbinelokomotiv med elektrisk kraftoverføring
Gaswagen: Gaskesselwagen
Gattung: type; udformning; art; slags
GEB: Gemeinschaft der Europäischen Bahnen
Gebirgsbahn: bane med kraftige stigninger (ikke identisk med Bergbahn, men en del af en Gebirgsbahn kan være anlagt som Bergbahn)
Gebirgslokomotive: udtryk navnlig brugt om damplokomotivtype, som aht brug på kraftige stigninger har mindre drivhjulsdiameter og evt flere koblede hjul end normalt, altså har øget trækkraft på bekostning af maksimalhastigheden - samt rigelig adhæsionsvægt
Gebirgsstrecke: Gebirgsbahn; afsnit af Gebirgsbahn
gedeckter Güterwagen: lukket godsvogn
Gefahr! Augenblicklich anzuhalten!: fare! stands øjeblikkelig! (ældre signalbegreb svarende til "stop")
Gefällbrechpunkt: knæk(punkt) i længdeprofil
Gefällbruch: skift mellem hældninger (i længdeprofil)
Gefälle: fald (i længdeprofil)
Gefällebahnhof: faldbanegård (rangerbanegård med faldende længdeprofil)
Gefällefahrt: kørsel ned ad bakke; kørsel på faldstrækning
Gefällstrecke: faldende strækningsafsnit; faldstrækning
Gefangenenwagen: personvogn med særligt sikrede kupeer (til befordring af fængslede personer)
gefedertes Rad: affjedret hjul
Gegenausfahrt: godstogs udkørsel fra afgangsrist mod rangeranlæggets nedløbsretning
Gegendruckbremse: modtryksbremse
Gegeneinfahrt: godstogs indkørsel på ankomstrist mod rangeranlæggets nedløbsretning
Gegengewicht: kontravægt
Gegenkrümmung: vendekurve; modkurve
Gegenkurbel: vingekrumtap
Gegenlage: (om stationshovedbygning og varehus) beliggenhed på hver sin side af spor
Gegenmasse: kontravægt
Gegenpuffer: høj sporstopper (også på enderampe)
Gegenseite des Bahnhofs: stationsbygnings facade mod bane
Gegensteig: yderperron
Gegenzug: tog i modsat retning; modkørende tog
gekreuzte Gleisverbindung: diamantkrydsning
gekröpfte Treibachse: (hjulsæt med) krumtapaksel
gekrümmter Strang: vigespor (i sporskifte); afvigende spor
Geleise: (jernbane)spor (ældre udtryk)
Gelenk-Drehscheibe: charnierdrejeskive
Gelenklokomotive: leddelt lokomotiv
Gelenktriebwagen: leddelt (sporvejs)motorvogn
Gelenkwelle: mekanisk transmission med to kardanled; kraftoverføring ved kardanaksel
Gelenkzunge: sporskiftetunge med drejelig tungerod
Gemeinschaft der Europäischen Bahnen: de europæiske jernbaners fællesskab (angår EU + visse andre lande)
Gemeinschaftsbahnhof: grænsestation; fællesstation (for flere forvaltninger)
Gemeinschaftsbetrieb: fællesdrift
gemischspurige Kreuzung/Weiche: krydsning/sporskifte i flerskinnespor (til flere sporvidder)
gemischter Betrieb: adhæsionsdrift kombineret med tandhjulsdrift (til de kraftigste stigninger) på samme bane
gemischter Zug: blandettog
Gemischzuglokomotive: lokomotiv med bredt anvendelsesområde; universallokomotiv
geneigte Strecke: stigende eller faldende strækningsafsnit
Generatorgepäckwagen: pakvogn (rejsegodsvogn) med dieseldrevet el-værk samt diverse tjenestekupeer (til belysning og varme i internationalt tog)
Gepäck: bagage; rejsegods
Gepäckabfertigung: rejsegodsekspedition
Gepäckabteilung: rejsegodsrum
Gepäckannahmestelle: rejsegodsindlevering(ssted); rejsegodsekspedition
Gepäckaufbewahrungsstelle: bagageopbevaring
Gepäckaufzug: rejsegodselevator
Gepäckbahnsteig: rejsegodsperron
Gepäckkarren: perronvogn (karre) til rejsegods
Gepäckkuli: lille vogn til personlig bagage, som en rejsende kan benytte på stationsområdet
Gepäcklokomotive: lokomotiv med pakrum; pakrumslokomotiv
Gepäckschalter: Gepäckannahmestelle
Gepäckschließfach: bagageboks
Gepäcktisch: rejsegodsudlevering
Gepäckträger: drager (person)
Gepäcktriebwagen: motorvogn med pakrum (i stedet for passagerfaciliteter); selvdrevet pakvogn (rejsegodsvogn)
Gepäcktunnel: rejsegodstunnel (mellem rejsegodsekspedition og perroner)
Gepäckwagen: pakvogn; rejsegodsvogn (evt med postafdeling og faciliteter for togpersonale)
geprüfter Heizer: fyrbøder, der har bestået prøve (for at kunne gøre tjeneste som lokomotivfører)
gerader Strang: stamspor (i sporskifte)
Gerätewagen: hjælpetogsvogn med diverse udstyr
Gerauschpegel: støjniveau
Gerippe: (konstruktions)skelet (fx i vognkasse); stel
Gerüstwagen: tårnvogn (stilladsvogn); (i visse tilfælde) stigetrolje
Gesamtachsstand: total akselafstand
Gesamt-Zugmasse: togvægt incl trækkraft
gesättigter Dampf: mættet damp
geschlossene Fahrbahn: underlag for ballast på jernbanebro
geschlossener Wagen: stykgodsvogn eller vogn med brandfarligt gods, hvis indhold lades urørt fra afsenderstation til bestemmelsesstation
geschlossener Zug: heltog (forstået som godstog, der ikke skal rangeres undervejs)
Geschwindigkeitsanzeiger: hastighedsviser (ved hovedsignal)
Gesellschaftswagen: udflugtsvogn
Gestängeleitung: stangtræk (til sporskifter og signaler)
Gestängezug: Gestängeleitung
Getriebe: drev; gear; kraftoverføring; transmission; træk;
Getriebelokomotive: (bl a) gearet damplokomotiv
Gewichtswagen: sporjusteringsvogn
Gittermast: gittermast
Glasscheibe: glasskive; glasrude
Gleichlage: (om stationshovedbygning og varehus) beliggenhed på samme side af spor
Gleichrichter: ensretter
Gleichrichterlokomotive: ensretterlokomotiv
Gleichstrom: jævnstrøm
Gleichstrommotor: jævnstrømsmotor
Gleichstrom-Umformer-Lokomotive: jævnstrøms omformerlokomotiv
Gleis: (jernbane)spor
Gleisabbau: sporoptagning
Gleisabnahme: afleveringsforretning (incl prøvning og kontrol) for sporarbejde
Gleisabschluß: sporstopper
Gleisachse: spormidte
Gleisanschluß: forbindelse mellem spor; sportilslutning; sporforbindelse
Gleisaufhängung: kort provisorisk bro for jernbanespor
Gleisauswechslung: sporfornyelse; sporudskiftning
Gleisbau: sporbygning og ?vedligeholdelse; sporarbejde
Gleisbaubrigade: sporkolonne
Gleisbauer: banearbejder
Gleisbaumaschine: maskine til sporarbejde; sporbygningsmaskine
Gleisbettung: ballast(lag); underlag for spor
Gleisbild: (i kommandoposter og fjernstyringscentraler) skematisk sporplan (med markering af signaler)
Gleisbild-Stelltisch: betjeningspult ved Gleisbild-Stellwerk
Gleisbild-Stellwerk: centralapparat, hvor trykknapper er anbragt på skematisk sporplan
Gleisbogen: sporkurve
Gleisbremse: sporbremse (til hastighedsregulering under nedløb fra rangerryg)
Gleisbündel: sporforgrening, hvor ét spor bliver til to, hvert af disse igen til to, osv
Gleisdreieck: sportrekant (vendetrekant eller forening af tre banestrækninger)
Gleisengpaß: indgangsspor til sporrist (fx øverste del af nedløb fra rangerryg)
Gleisentfernung: sporafstand
Gleisentkrautung: ukrudtsfjernelse fra spor
Gleisentwässerung: afvanding af banelegeme
Gleishals: Gleisengpaß
Gleisharfe: sporvifte; enkeltsporvifte; lige sporvifte; sporrist (navnlig i parallellogramform)
Gleisjoch: færdigmonteret sporstykke; sporramme
Gleiskörper: banelegeme incl overbygning
Gleiskraftwagen: motortrolje
Gleiskreuzung: sporkrydsning
Gleiskrümmung: sporkurves krumning
Gleismeßtriebwagen: selvdrevet spor-målevogn
Gleisnetz: spornet; (i visse sammenhænge) banenet
Gleisplan-Stellwerk: Gleisbild-Stellwerk
Gleisrost: sporrist (specielt i parallellogramform); spor bestående af skinner monteret på tværsveller (i visse sammenhænge = sporramme)
Gleisschaltmittel: (mange typer) impulsgiver, der påvirkes ved kørsel over et bestemt punkt på en skinnestreng
Gleissperre: lav fast sporstopper
Gleissperrsignal: sporspærringssignal (vedrører overvejende rangering)
Gleis-Stopf- und Richtmaschine: stopperettemaskine
Gleisstromkreis: elektrisk kredsløb i spor; isoleret sporstykke
Gleisüberhöhung: overhøjde (af yderskinne i kurve)
Gleisumbauzug: sporombygningstog
Gleisverbindung: transversal
Gleisverlegung: sporlægning
Gleisverschlingung: sporsammenfletning (fx på smal bro, hvor to spor føres over; disse kan derfor ikke befares samtidig, men sporskifter undgås)
Gleisverziehung: ændring af afstand mellem to spor (fx ved overgang mellem station og fri strækning)
Gleiswaage: vognvægt (for jernbanekøretøjer)
Gleiswechselbetrieb: vekselspordrift
Gleiszwischenraum: areal mellem spor
Gleitlager: glideleje
Gleitplatte: glidestol (i sporskifte)
Gleitschutz: beskyttelse mod blokering af bremser
Gleitstuhl: Gleitplatte
Gliederzug: leddelt tog (med fællesbogier eller af Talgo-type)
Glockenbude: linieklokke; (beholder for) linieklokkeværk; meldeklokke
G-P-Wechsel: omstilling af trykluftbremsesystem
GRA: Grossrechenanlage
Graben: grøft (fx langs jernbanelinie)
grafischer Fahrplan: grafisk køreplan
Graugußklotz: bremseklods af kulstofholdig jernlegering med mangan og silicium
Grenzbahnhof: grænsestation
Grenzneigung: maksimalstigning for adhæsionsdrift; grænse for adhæsionsdrift
Grenzzeichen: frispormærke
Griff: (bl a) håndtag, håndgreb
Großbehälter: Großcontainer
Großcontainer: container (i den nu over hele verden almindeligt benyttede udformning, til forskel fra andre, mindre, lokalt udbredte typer)
Großcontainer-Tragwagen: godsvogn til transport af containere
Großlokomotive: "rigtigt" diesellokomotiv (kun som modsætning til Kleinlokomotive)
Großraumhuckepackzug: koncept for højhastighedstog til transport af læssede lastbiler og deres chauffører, pga luftmodstand i lukkede vogne, ikke muligt inden for traditionelt læsseprofil
Großraum-Klappenselbstentlader: (type af) selvtømmende vogn til kul- og malmtrafik, med valgfri sideværts losning gennem hængslet klaparrangement
Großraumwagen: storrumsvogn (personvogn); godsvogn med stort rumfang; sporvognstype med stor kapacitet
Grossrechenanlage: EDB-anlæg
Großumschlagsstelle: godsterminal
Grubenbahn: minebane
Grubenlokomotive: lokomotiv til minedrift
Grundplatte: (bl a) underlagsplade for glidestol (i sporskifte)
Gummiwulstübergang: gummivulstovergang
Gürtelbahn: ringbane
Gußrahmen: støbt ramme
Güterabfertigung: godsekspedition; afsendelse af gods
Güterbahnhof: godsbanegård (banegård udelukkende eller overvejende beregnet for ekspedition af stykgods og/eller vognladningsgods)
Güterboden: pakhusgulv; varehusgulv (i vognbundshøjde)
Güterfernverkehr: langdistance-godstrafik
Gütergleis: spor for godsvogne; godstogsspor
Güterhalle: Güterschuppen; overdækket areal til fragtgods
Gütermagazin: pakhus
Güterschuppen: pakhus; godsbygning; varehus
Güterumschlag: godshåndtering; (fællesbetegnelse for) læsning, losning og omladning
Güterversandstelle: godsekspedition(ssted)
Güterwagen: godsvogn
Güterzug: godstog
Güterzugbegleitwagen: togførervogn i godstog
Güterzuglokomotive: godstogslokomotiv