Tysk   -   Forbogstav: h
Hafenabfuhrstrecke: banestrækning for transport fra havn til forbrugssted eller ?område
Hafenbahn: havnebane
Haftreib(ungs)wert: friktionsværdi (trækkraft i kp divideret med adhæsionsvægt i Mp)
Haftreibung: (navnlig) adhæsion (forstået som friktion mellem hjul og skinne)
Haftreibungszugkraft: udnyttelig trækkraft med given adhæsion
Hakennagel: skinnespiger
Hakenplatte: hageplade (type af underlagsplade for skinne)
Hakenzugkraft: trækkraft målt ved trækkrog; effektiv trækkraft
Halbberg: lav rangerryg
halbe englische Weiche: halvt krydsningssporskifte; halv englænder*
Halbleitergleichrichter: halvleder-ensretter
Halbschranke: halvbom (ved jernbaneoverskæring)
Halbstation: (forældet betegnelse) mindre station med begrænsede funktioner
Halbtenderlokomotive: lokomotiv, hvis forråd medføres dels på maskine, dels på tender; halvtenderlokomotiv
Halbzug: halvtog (mindre bybanetog i trafiksvage tidsrum)
Hallenschürze: let gavl (oftest kun overgavl) på perronhal etc
Halt: signalvisning "stop"
Haltebremse: håndbremse (eller anden "parkeringsbremse")
Haltebremsung: bremsning til stilstand
Halteplatz: (køreplanmæssigt) standsningssted
Haltepunkt: trinbræt (standsningssted)
Haltestelle: standsningssted; (ældre begreb) kombination af trinbræt og sidespor på fri bane; sporvognsstoppested
Haltezeit: varighed af stationsophold o a
Haltlichtanlage: lyssignalanlæg (ved jernbaneoverskæring)
Haltsignal: stopsignal; signal, der viser "stop"
Handgriff: dørgreb; håndtag
Handweiche: stedbetjent sporskifte
Hängebahn: hængebane; svævebane (tov eller skinne)
Hänger: hænger (i luftledningssystem)
Harfe: (bl a) sporvifte; sporrist
Hauptabfuhrstrecke: strækning, på hvilken der til stadighed transporteres særlig store godsmængder; overordnet transportlinie
Hauptabmessungen: (tekniske) hoveddata
Hauptangaben: Hauptabmessungen; Kenndaten
Hauptausbesserung: revision (af jernbanekøretøjer)
Hauptbahn: hovedstrækning; hovedlinie; primærbane
Hauptbahnhof: hovedbanegård; station med overordnet betydning
Hauptdaten: Hauptangaben
Hauptgattung: hovedtype
Hauptgenerator: hovedgenerator
Hauptgleis: hovedspor; stamspor (i sporskifte)
Hauptlängsträger: hoveddrager; vange
Hauptleitungsweg: hovedrute (for international godstrafik)
Hauptluftbehälter: hovedluftbeholder (i trykluftbremsesystem)
Hauptmagistrale: overordnet hovedlinie
Hauptnetz: primærbanesystem; overordnet jernbanenet
Hauptplatte: vange i pladeramme
Hauptrichtungsgruppe: (kan betyde) strækningsrist
Hauptsignal: hovedsignal
Hauptsignalankünder: (type af) fremskudt signal
Hauptstrecke: hovedlinie; hovedstrækning
Hauptuntersuchung: revision (af jernbanekøretøj)
Hauptverkehrszeit: myldretid; periode med kraftig trafik; spidsbelastningsperiode
Hausbahnsteig: perron langs stationsbygning
Haus-Haus-Verkehr: dør-til-dør-trafik
Hebelbank: bærende element for håndtag m v i Hebelstellwerk
Hebelbremse: vægtstangsbremse; håndbremse
Hebelstellwerk: mekanisk centralapparat, som betjenes med håndtag (i form af skiftearme)
Hebelwerk: hele den mekaniske indretning i et Hebelstellwerk
Hebewinde: donkraft
Heeresfeldbahn: mobil militærbane; (ældre) tysk våbenart
Heimat-Bahnbetriebswerk: hjemstedsdepot
Heimatdepot: Heimat-Bahnbetriebswerk
Heimatwagen: tjenestegodsvogn tildelt en bestemt (hjemsteds)station
Heißdampf: overhedet damp
Heißdampfkammer: tørdamprum (i dampsamlekasse for overheder)
Heißdampflokomotive: overhederlokomotiv
Heißdampfregler: (type af) damplokomotivs regulator
Heißläufer: vogn med et eller flere varmløbne aksellejer
Heizer: fyrbøder
Heizfläche: hedeflade
Heizhaus: (østrigsk) lokomotivremise; lokomotivdepot
Heizkesselwagen: kedelvogn (for togvarme)
Heizkörper: varmelegeme, varmeflaske; radiator
Heizöl: fyringsolie; brændselsolie
Heizrohr: røgrør (i dampkedel)
Heizschlauch: varmeslange; varmekobling
Heizung: opvarmning; varmeforsyning; varmeanlæg
Heizwagen: Heizkesselwagen
Hemmschuh: hæmsko; hund*
Hemmschuhbremse: Büssingbremse etc
Hemmschuhleger: portør, der har til opgave at anbringe hæmsko
Herzstück: hjertestykke
Herzstückkeil: stykke, der danner hjertespids
Herzstücklücke: afbrydelse af køreflade i skinnekrydsning
Herzstückneigung: krydsningsforhold (tangens til krydsningsvinkel)
Herzstückspitze: hjertespids
Hildebrand-Knorr-Bremse: (type af) trykluftbremse
Hilfrichtungsgruppe: (kan betyde) stationsrist
Hilfsbrücke: provisorisk bro
Hilfsdieselsatz: hjælpe-maskinaggregat på diesellokomotiv (lille dieselmotor tilkoblet kompressor og generator)
Hilfsfahrstraße: ikke-normal togvej
Hilfsrangierbahnhof: aflastnings-rangerbanegård (kun i brug i perioder med spidsbelastning)
Hilfsüberbau: provisorisk bro
Hilfsweg: alternativ rute for godstrafik (i tilfælde af hindringer)
Hilfszug: hjælpetog
Hintereinanderschaltung: serieforbindelse
Hinterkessel: bagkedel (fyrkasse, bundring og fyrkassekappe)
Hinterstellungsgleis: opstillingsspor; spor for oprangering
Hochbahn: højbane
Hochdrucklokomotive: højtrykslokomotiv (flere betydninger)
Hochspannung: højspænding
Höchtsgeschwindigkeit: maksimalhastighed; højeste tilladte hastighed
Hof-Salonwagen: salonvogn til kongetog/kejsertog
Hofzug: hoftog (kongetog; kejsertog)
Hofzugwagen: hoftogsvogn (med salon og sovekupeer)
höhengleicher Bahnübergang: niveaukrydsning med vej eller sti; overkørsel; jernbaneoverskæring
Hohlwellenantrieb: træk med hulaksel
Holzmast: træmast
Holzschemelwagen: vogn med vrideskammel til tømmertransport
Holzschwelle: træsvelle
Hornschiene: vingeskinne
Hubhöhe: løftehøjde
Hubkipper: åben godsvogn, hvis lad kan hæves og tippes
Huckepackverkehr: befordring af læsset køretøj af én slags på køretøj af en anden slags eller på færge, navnlig vejkøretøj på jernbanevogn (amerikansk: piggyback operations)
Hülsenpuffer: cylinderpuffer
Hundeabteil: (lille) aflukke til hund (i rejsegodsvogn; ikke kupé for rejsende med hunde)
hydraulische Kraftübertragung: hydraulisk kraftoverføring; hydraulisk transmission
hydraulisches Getriebe: hydraulische Kraftübertragung
hydrodynamische Kraftübertragung: hydrodynamisk transmission
hydromechanische Kraftübertragung: hydromekanisk transmission
hydromechanisches Getriebe: hydromechanische Kraftübertragung