Tysk   -   Forbogstav: k
Kaigleis: (læsse)spor på havnekaj
kalte Lokomotive: uopfyret (damp)lokomotiv
Kaltlok*: kalte Lokomotive
Kämpfer: vederlag for murbue eller -hvælving
Kapspur: kapspor (sporvidde 3½ ft = 1067 mm)
Kardantrieb: kraftoverføring ved kardanaksel
Kardanwelle: kardanaksel
Kastengerippe: vognkasse-skelet
Kastenträger: kassedrager (drager med kasseformigt tværprofil)
Kehranlage: sporområde på ende- eller vendestation, hvor togsæt eller stammer af almindelige vogne til passagertog forberedes til næste tur
Kehrgleis: vendespor
Kehrschleife: vendesløjfe
Kehrtunnel: vendetunnel
Keilbahnhof: forgreningsstation, hvis hovedbygning ligger (er kilet ind) mellem de to grene
Keilbahnsteig: kileformet perron (ved forgreningsstation, beliggende mellem de to banelinier)
Kelle: spejlæg*
Kenndaten: (tekniske) hoveddata
Kennzeichen: (type af) fast mærke med signalfunktion
Kessel: kedel
Kesselblech: kedelplade
Kesseldruck: kedeltryk
Kesselschuß: (kedel)stimmel; kedelbælte
Kesselspeiseventil: fødeventil
Kesselspeisewasser: fødevand til (lokomotiv)kedler
Kesselwagen: tankvogn (ikke kedelvogn)
Kesselzerknall: kedeleksplosion
Kettenantrieb: kædetræk
Kettenaufhängung: ophængning af køretråd i bæretov, der hænger i kædeform
Kettenfahrleitung: køreledning (bestående af køretråd, bæretov og hængere)
Kettenwerk: Kettenaufhängung; Kettenfahrleitung
Kinderfahrkarte: børnebillet
Kipplore: tipvogn
Kipprost: vipperist (i damplokomotivs fyrkasse)
Kippwagen: godsvogn med kipbart lad
Klappbrücke: klapbro; overgangsbro mellem jernbanevogne
Klappdeckelwagen: godsvogn med halvhøje sider og opklappelig overdækning (til fugtfølsomt massegods som fx kalk)
Klapprunge: nedfældelig sidestøtte
Klasse: klasse (i alle på dansk brugte betydninger)
Klauenkupplung: klokobling
Kleinbahn: (oftest smalsporet) lokalbane med et andet (på mange punkter lempeligere) lovgrundlag end det almindelige banenet
Kleindrucker: lille type af Schalterdrucker
Kleineisen(zeug): (fællesbetegnelse for) mindre jerndele og ståldele til sporbygning (skinnespiger, svelleskruer, underlagsplader, lasker, bolte osv)
Kleinfernsteuerung: (på enkeltsporet bane) fjernstyring af nabostationer for togkrydsning
Kleingutverkehr: stykgodstrafik
Kleinkessel: lille kedel (fx til dampvogn) af speciel konstruktion forskellig fra lokomotivkedel
Kleinlokomotive: lokomotiv med højst 150 HK effektiv ydelse
Kleinwagen: små skinnekøretøjer til tjenstlig brug (som ikke kan indgå i almindelige tog)
Kleinwagenfahrt: (form for) arbeidstog
klimatisiert: udstyret med klimaanlæg
Klotzverfahren: metode til manuel ballastrensning (med midlertidig opklodsning af korte sporstykker)
Klubwagen: (type af) salonvogn
Knallkapsel: knaldsignal; del af knaldsignal (der omfatter flere enkeltsignaler efter hinanden)
Knallsignal: knaldsignal
Knieschiene: vingeskinne
Knorr-Bremse: (type af) trykluftbremse
Knoten: sporforbindelse(r) (af enhver art: krydsning, sporskifte osv); (jernbane)knudepunkt
Knotenpunktbahnhof: (station i) jernbaneknudepunkt; knudestation
Kohlenbanse(n): kulskur
Kohlenbehalter: kulbeholder; kulkasse (på tender eller lokomotiv)
Kohlenbühne: kulbænk
Kohlenfassen: kultagning
Kohlenhof: kulgård
Kohlenkasten: Kohlenbehalter
Kohlenlagerplatz: kulgård
Kohlenschuppen: kulskur; overdækket kulplads
Kohlenstaublokomotive: (damp)lokomotiv med kulstøvfyring
Kohlenwagen: kul(transport)vogn
Kohlladekran: kulkran (ved lokomotivdepot)
Kolben: stempel (i cylinder)
Kolbenhub: slaglængde
Kolbenlokomotive: lokomotiv med stempelmaskine (damp, trykluft eller evt andet)
Kolbenschieber: stempelglider; rundglider
Kolbenstange: stempelstang
kombinierter Gepäck- und Postwagen: kombineret rejsegods- og postvogn
kombinierter Sitz- und Gepäckwagen: personvogn med rejsegodsrum
kombinierter Verkehr (Schiene/Straße): kombineret (gods)trafik (jerbane/vej, dvs containertrafik, Huckepackverkehr, transport i veksellad osv); kombitrafik
Kombiverkehr: kombinierter Verkehr
Komfortwagen: (østrigsk) luksus-personvogn
Kommutatormotor: kommutatormotor
Kompensationsmotor: kompenseret motor
Kompressoraggregat: kompressoraggregat
Kondukteur: (østrigsk, schweizisk og ældre tysk betegnelse) konduktør; togbetjent
Königswagen: kongevogn
Kopf(lade)rampe: enderampe
Kopfbahnhof: sækstation; kopstation; rebroussementsstation
Kopfbahnsteig: tværperron (fordelingsperron på sækstation)
Kopfgleis: blindt endende togvejsspor
Kopfkehre: skift af togs kørselsretning på endestation eller på sækstation undervejs
Kopfschwelle: pufferplanke
Kopfstück: pufferplanke (på vogn)
Kopfverladung: endeværts læsning
Korridorzug: indenlandsk tog, der i plomberet stand kører gennem fremmed land (oftest for at skyde genvej; pas- og toldkontrol bortfalder)
Kraftrottenwagen: selvdrevet skinnekøretøj til brug for arbejderkolonne
Kraftstellwerk: centralsikringsanlæg med elektromekanisk, pneumatisk eller hydraulisk drift
Kraftstoffbehalter: beholder for (flydende, luft- eller støvformigt) brændstof til forbrændingsmotor
Kraftübertragung: kraftoverføring; transmission
Kran: kran
Kranausleger: udligger (bl a) på vandkran
Kranhaube: kranhoved
Krankenwagen: (forældet) sygevogn
Krankopf: Kranhaube
Kranlokomotive: (tender)lokomotiv med kran; kranlokomotiv
Kranschutzwagen: løbevogn for kørekran
Kranwagen: kørekran; hjælpetogskran
Kreisbahn: amtsbane (men Kreis er ikke identisk med amt)
Krempenplatte: hageplade (type af underlagsplade for skinne)
Kreuzdrehscheibe: tosporet (vogn)drejeskive (med krydsende spor)
Kreuzen von Zügen: togkrydsning
Kreuzkopf: krydshoved
Kreuzkopfschiene: lineal
Kreuzung: (specielt) sporkrydsning i niveau (men også andre former for krydsning); Kreuzungsstelle
Kreuzungsbahnhof: krydsningsstation
Kreuzungsbauwerk: (ingeniørmæssigt) bygningsværk, der tjener til krydsning ude af niveau mellem transportveje (færdselsårer og/eller ledninger i en hvilken som helst kombination)
Kreuzungsgleis: krydsningsspor
Kreuzungspunkt: Kreuzungsstelle
Kreuzungsstelle: (ofte at forstå som) sted, hvor der er krydsnings- eller overhalingsspor på fri (enkeltsporet) bane
Kreuzungsstück: dobbeltkrydsning
Kreuzungsverhältnis: krydsningsforhold (tangens til krydsningsvinkel)
Kreuzungsweiche: krydsningssporskifte; englænder*
Kreuzungswinkel: krydsningsvinkel
Kreuzweiche: Kreuzungsweiche
Kriegslokomotiven: oftest forenklede damplokomotiv-klasser bygget i store antal på grund af verdenskrigene
Krokodilkontakt: foran signal, i spor placeret anordning, der udløser lydsignal ved førerplads svarende til signalvisning
Krone der Bettung: overside af ballast(lag)
Kronenbreite: ballastlags bredde foroven
krummer Strang: vigespor (i sporskifte); afvigende spor
Krümmungsradius: kurveradius
Krümmungsschiene: indpasser; kurveskinne
Kübelwagen: (bøttevogn) godsvognstype med løse beholdere, der kan håndteres med kran (fx til kul eller sand)
Kuhfänger: kofanger
Kühler: køler
Kühlwagen: kølevogn
Kühlzug: (generelt) tog af kølevogne; (specielt) køletog med køleaggregat i centralt placeret maskinvogn, hvorfra kølemedium gennem rørledninger føres til øvrige vogne
Kulisse: kvadrant
Kulissenstein: kvadrantklods
Kultur- und Aufenthaltswagen: vogn med fællesrum til Touristenexpress
Kunstbauten: (fællesbetegnelse for) broer, støttemure, tunneler, gallerier osv
Kunze-Knorr-Bremse: (type af) trykluftbremse
Kuppelachse: kobbelhjulsaksel; koblet hjulsæt
Kuppeleisen: trækstang (mellem lokomotiv og tender)
Kuppelkasten: trækkasse
Kuppeln: sammenkobling
Kuppelrad: kobbelhjul
Kuppelradsatz: kobbelhjulssæt
Kuppelstange: kobbelstang
Kuppelstoß: dobbeltsvellestød
Kuppeltapfen: kobbeltap
Kuppler: portør, hvis opgave er at sammenkoble jernbanekøretøjer
Kupplung: kobling (både mellem vogne og i fremdriftsmaskineri)
Kupplungsbügel: (koblings)bøjle
kupplungsreif: (koblingsmoden) i stilling for sammenkobling
Kupplungsschlauch: koblingsslange
Kurbelachse: krumtapaksel
Kurbelwerk: med håndsving betjent forløber for Hebelwerk; svingbuk
Kurierzug: (forældet) hurtigtog
Kursbuch: køreplan med alle tog
Kurswagen: gennemgående vogn med passagerer; rutevogn (stykgodsvogn i fast rute med ind- og udlæsning ved bestemte stationer undervejs)
Kurvenbeweglichkeit: evne til passage af sporkurver (ved hjælp af lænkeaksler, bogier mv)
Kurventafel: kurvetavle
kurzgekuppelt: kortkoblet
Kurzschlußbremse: kortslutningsbremse (type af elektrisk modstandsbremse, hvor modstanden aftager med hastigheden og er 0 i sidste trin, hvor motorerne da kører som kortsluttede dynamoer)
Kurzstellwerk: (gammel type af) elektromekanisk centralapparat (mindre pladsbehov end rent mekanisk centralapparat)
Kurzzug: Halbzug eller Viertelzug
Küstenbahn: kystbane
kvalifizierter Fernverkehr: fjerntrafik med stor hastighed og særlig høj komfort
K-wagen: Komfortwagen