Tysk   -   Forbogstav: n
Nachbar-Fernsteuerung: (på enkeltsporet bane) fjernstyring af nabostationer for togkrydsning
Nachläufer: sidste godsvogn under nedløb fra rangerryg
Nachlösung: billetkøb i tog
Nachordnungsgleis: spor i stationsrist
Nachordnungsgruppe: stationsrist
Nachzug: efterfølgende dubleringstog
Nahbahn: nærbane; nærtrafiklinie
Nahgüterzug: standsende godstog; arbejdende godstog; lokalgodstog; rangerslæber*
Nahschnellverkehr: hurtig nærtrafik; rapid transit
Nahverkehr: nærtrafik
Nahzug: nærtrafiktog
Namenszug: togløb med egennavn; navngivet tog
Naßdampf: mættet damp med vandpartikler
Naßdampfkammer: våddamprum (i dampsamlekasse for overheder)
Nebenbahn: sidebane (med lempeligere krav og forenklet driftsform i forhold til hovedbane; kan være smalsporet)
Nebenbahnverkehr: sidebanetrafik
Nebenfahrzeug: tjenestekøretøj (mange typer, som regel ikke beregnet på at indgå i egentlige tog)
Nebenfernstrecke: hovedstrækning med sekundær rang (i forhold til Hauptabfuhrstrecke); hovedforbindelse til det overordnede net
Nebengebäude: supplerende bygning (evt tilbygning); sekundær bygning
Nebengleise: sidespor (forstået som alle spor, der ikke er hovedspor)
Nebennetz: den del af jernbanenet, der ikke er hovedstrækninger
Nebenstrecke: sidestrækning
Neigung: hældning (specielt stigning eller fald i længdeprofil)
Neigungsgrenze: maksimalstigning for adhæsionsdrift; grænse for adhæsionsdrift
Neigungsverhältnis: stigningsforhold
Neigungswechsel: (i længdeprofil) overgang mellem forskellige stigninger/fald (sted, hvor evt faldviser placeres)
Neigungswinkel: hældningsvinkel
Neigungszeiger: faldviser
Nennleistung: nominel ydelse
Netzkarte: abonnementskort for et område
Neubaustrecke: helt nybygget strækning (til forskel fra allerede eksisterende, men opgraderet strækning. Betegnelsen bruges især om nye tyske linier til høj hastighed)
nicht verlaschter Stoß: (skinne)stød uden laskeforbindelse
Nichtstammgüterzug: godstog, der kun løber i perioder med særlig stor godsmængde
Niederbordwagen: lavsidet (åben) godsvogn
Niederdruckumlaufheizung: (almindelig anvendt type af) dampvarmeanlæg (i passagertog)
Niederflurwagen: flad godsvogn med lavtliggende lastflade (til transport af lastvogne, trailere og containere)
Niederspannung: lavspænding
Niveaubahn: bane i terrænniveau (som modsætning til højbane eller tunnelbane)
Niveaukreuzung: niveaukrydsning (mellem færdselsveje af samme såvel som hver sin art)
Niveauübergang: niveauoverskæring
Nockenschaltwerk: knaststyret omkoblingsapparatur (for banemotorer)
Normalspur: normalspor
Normalspurbahn: normalsporet (jern)bane
Normalspurstrecke: normalsporet strækning
Notbremse: nødbremse
Notbrücke: interimistisk bro
Not-Kuppeleisen: reservetrækstænger (mellem lokomotiv og tender)
Notkupplung: Not-Kuppeleisen
Notverbindung: provisorisk sammenkobling af jernbanekøretøjer i tilfælde af skade på træktøj
Nullmannzug: tog uden andet personale end lokomotivfører
nutzbare Gleislänge: effektiv sporlængde
Nutzbremse: regenerativ bremse (elektrisk modstandsbremse, hvor energi genvindes)
Nutzbremsung: regenerativ bremsning
Nutzlast: tilladt læssevægt (vægt af ladning)