Tysk   -   Forbogstav: r
Radbelastung: egenvægt af hjul; lodret kraft, som jernbanekøretøj gennem hjul udøver på skinne
Radialachse: Adamsaksel etc
Radlast: Radbelastung
Radlenker: tvangskinne ved hjertestykke
Radreifen: hjulbandage
Radsatz: hjulsæt
Radsatzfolge: Achsfolge
Radschleuderstelle: beskadiget sted på skinne, som følge af hjulslip
Radstand: (forældet) akselafstand
Radstern: hjulstjerne
Radvorleger: stopklodser (én til hver skinne) forbundet og stabiliseret med en stang
Rahmen: ramme (understel)
Rahmenwangen: hoveddragere i ramme
Rampe: (bl a) stigende eller faldende strækningsafsnit
Rampenbühne: læsserampes platform
Randgraben: grøft langs bane(dæmning)
Randweg: planums fremspring for kant af ballast
Rangierabteilung: vogne, der bevæges samlet under rangering; rangertræk
Rangierarbeiter: person, som udfører rangerarbejde
Rangierbahnhof: rangerbanegård
Rangierdienst: rangertjeneste
Rangierfahrstraße: sikret rangertogvej
Rangierfahrt: rangerbevægelse; kørsel som/med rangertræk
Rangierfahrweg: ikke-sikret rangertogvej (betegnelsen togvej for så vidt misvisende)
Rangiergang: (diesellokomotivs) transmission indstillet til rangering (høj trækkraft, lav hastighed, modsat Streckengang)
Rangierlokomotive: rangerlokomotiv
Rangierlokomotive am Ablaufberg: rangerlokomotiv beregnet for eller i brug på rangerryg
Rangiersignal: rangersignal
Rangierweiche: stedbetjent sporskifte (der kun benyttes ved rangering og evt har lille kurveradius)
Rauchabzug: (bl a) røgfang på langs over spor (i remise eller værksted)
Rauchfang: røgaftræk (fx i remise)
Rauchfanghube: røghætte (forneden på aftræk)
Rauchfangkobel: kegleformet skorsten (med stor gnistfanger indbygget; svarer til amerikansk diamond stack)
Rauchkammer: røgkammer
Rauchkammerträger: saddel for røgkammer
Rauchkammertür: røgkammerdør
Rauchkammerüberhitzer: røgkammeroverheder
Rauchkanal: (bl a) røgfang på langs over spor (i remise eller værksted)
Rauchmantel: røghætte (forneden på aftræk)
Rauchrohr: røgrør; røgaftræk (fx i remise)
Rauchrohr(en)überhitzer: røgrørsoverheder
Rauchschlot: røgaftræk (fx i remise)
Raumabstand: blokafstand; afstand mht vejlængde (modsat tidsafstand)
Raumfolge: (kørsel med) rumlig afstand (navnlig blokafstand)
Räumkolonne: (sne)rydningshold
Räumungssignal: (gammelt) signal til ophør af rangering mv på spor, hvor tog ventes
Rechteckhalle: (vogn- eller lokomotiv)remise med rektangulær grundplan (kan være med eller uden gennemkørsel)
Rechtsfahren: højrekørsel (på dobbeltspor)
Rechtsweiche: højresporskifte
Regelaufenhalt: køreplanmæssig standsning
Regelbauart: normaludførelse; normaltype
Regelbetrieb: uforstyrret drift; toggang og rangering som planlagt
Regeldrehgestell: standard-bogie (fra det første DR)
Regelfahrplan: køreplan for normal trafik
Regelfahrzeug: vogn eller trækkraftenhed, der kan og må indgå i egentlige tog (modsat Nebenfahrzeug)
Regelhalt: køreplanmæssig standsning
Regellichtraum: standard-fritrumsprofil (fra det første DR)
Regelneigung: normal-krydsningsforhold for sporskifte (1:9)
Regeloberbau: standard-overbygning (fra det første DR)
Regelschiene: normalskinne (skinne i standardlængde)
Regelspitzensignal: almindeligt kendingssignal (for tog)
Regelspur: normalspor (sporvidde 1435 mm)
Regelverkehr: almindelig trafik (i modsætning til forsøgskørsel)
Regelweiche: normalsporskifte (krydsningsforhold 1:9)
Regelzug: plantog
Regionalzug: regionaltog (flere kategorier)
Regler: regulator
Reglerrohr: hoveddamprør
Reibung: friktion; gnidning
Reibungsbahn: adhæsionsbane
Reibungsgewicht: adhæsionsvægt
Reibungskoeffizient: friktionskoefficient
Reibungskupplung: friktionskobling (i diesellokomotiver)
Reibungslast: adhæsionsvægt
Reibungszugkraft: udnyttelig trækkraft med given adhæsion
Reibwert: friktionskoefficient
Reihe: Baureihe (bl a)
Reihenschaltung: serieforbindelse
Reihenschlußmotor: seriemotor
Reihungsplan: oprangeringsliste (for passagertog)
Reinigungsanlage: rengøringsanlæg
Reinigungsgleis: vaskespor
Reisefernverkehr: langdistance-passagertrafik
Reisegepäck: rejsegods
Reisegepäckaufgabe: (sted for) rejsegodsindlevering
Reisegeschwindigkeit: rejsehastighed
Reiseverkehr: persontrafik
Reiseverkehrsanlage(n): anlæg for persontrafik (stationsbygning, perroner, perronspor osv)
Reiseweite: rejselængde
Reisezug: passagertog
Reisezuglokomotive: passagermaskine; lokomotiv til passagertog
Reisezugwagen: personvogn af enhver art samt anden vogn, der normalt går i passagertog (fx til rejsegods, ilgods og post)
Reiterstellwerk: tværliggende signalhus (bygning for signalpost), der er udkraget over spor fra en smal underdel
Reko-Lokomotive: (Rekonstruktions-Lok) lokomotiv, der er gennemgribende ombygget (og har nye karakteristika)
Reko-Wagen: radikalt moderniseret vogn; vogn bygget med genbrug af bl a understel
Rekuperationsbremse: regenerativ bremse (rekuperation = genvinding)
relatives Halt: signal, der viser "stop", men kun gælder for enten togtrafik eller rangerbevægelser
Reservelokomotive: reservelokomotiv (opfyret, reserve for nedbrud)
Reservewagen: reservevogn; forstærkningsvogn
Restaurationswagen: Speisewagen
Restwagen: godsvogn, der ikke er kommet med det tog, den skulle
Rettungsgleis: spor, som dækningssporskifte er stillet til undtagen ved planlagt kørsel til og fra hovedspor
Richtungsanzeiger: retningsviser (i forbindelse med hovedsignal)
Richtungsbahnhof: station, hvorfra strækning(er) i en bestemt retning udgår (fx én ud af flere banegårde i en storby)
Richtungsbetrieb: retningsvis gruppering og benyttelse af spor på stationer og frie strækninger, hvor flere liniers spor følges ad (modsat Linienbetrieb, hvor ud- og indgående spor ligger samlet for hver linie for sig)
Richtungsgleis: spor i strækningsrist; (ældre) transversal mellem spor med modsat rettet trafik
Richtungsgruppe: rangerrist (strækningsrist)
Richtungsschild: destinationsskilt (på vogn)
Riegel: låsestang (fx i centralapparat); rigle
Riegelschieber: låsestang eller -rigle i mekanisk centralapparat
Riemenantrieb: remtræk
Riffeln: riffeldannelse (ved skinneslid)
Riggenbachbremse: (form for) modtryksbremse
Rillenschiene: rilleskinne
Ringbahn: ringbane
ringförmiger Lokomotivschuppen: ringformet lokomotivremise; ringremise
Ringhalle: ringremise
Ringschuppen: ringremise
Rohbau: grundkonstruktion; primærkonstruktion; (i husbygning) råhus; (i visse sammenhænge) vognkasse-skelet
Rohgut: massegods; vognladningsgods
Rohrmast: rørmast
Rollbock: (rullebuk) smalsporet bogie med vrideskammel, hvorpå normalsporet godsvogns hjulsæt kan anbringes (for trafik med denne på smalsporet bane)
Rollbockgrube: transportørgrube (både til Rollböcke og Rollwagen)
Rollende Landstraße: system for kombitrafik
Rollenlager: rulleleje
Rollfahrzeug: Rollbock; Rollwagen
Rollfuhr: vognmandskørsel (med gods til og fra bane)
Rollmateriel: rullende materiel (evt incl trækkraft)
Rollschemel: Rollbock
Rollwagen: transportør (forstået som køretøj)
Rost: rist
Rostbeschicker: mekanisk indfyringsanlæg (i damplokomotiv); stoker
Rostfläche: risteflade; risteareal
Roststab: ristestang
Rotte: sporkolonne
Rottenarbeiter: jernbanearbejder; kolonnearbejder
Rottenführer: leder af arbejderkolonne (sporkolonne)
Rottenmeister: Rottenführer
Rottenwarnsignal: advarselssignal til sporkolonne
Rotunde: (hel) rundremise (med drejeskive midt i bygning)
Rückfahrkarte: returbillet
Rückfallweiche: fjedrende (sporvejs)sporskifte, der kan tåle opskæring og derefter går tilbage i udgangsstilling (anvendes ved sløjfe eller krydsningsspor på enkeltsporet linie)
Rückgabe von Reisegepäck: rejsegodsudlevering
Rückgewinnungsbremse: regenerativ bremse
Rücklaufgleis: maskinspor i sækbanegård (fungerer evt som omløbsspor)
Rückleuchte: slutsignallygte
Rückmelde-Läut(e)werk: tilbagemeldingsklokke
Rückstrahlesignal: optisk signal med refleksbelægning
Rückstromgewinnung: regenerativ bremsning
Rückwärtsfahrt: baglænskørsel
ruhender Stoß: fast (skinne)stød
Rundschuppen: rundremise
Rungenwagen*: åben godsvogn med sidestøtter; tømmervogn