Tysk   -   Forbogstav: s
Sackbahn: blind sidebane
Sackbahnhof: sækstation; rebroussementsstation
Sackgleis: blindt (evt kort) sidespor
Sägebewegung: kørsel frem og tilbage (under rangering)
sägeförmiger Ladesteig;: savtakket varehusperron
Sägen: Sägebewegung
Saisonwagen: vogn, der kun benyttes i spidsbelastningsperioder
Saisonzug: (person- eller gods)tog, der kun kører i bestemte perioder (fx ferie eller høsttid)
Sammelbahnhof: oprangeringsanlæg; opstillingsbanegård (for persontog)
Sammelgleis: opstillingsspor; spor i rangerrist
Sammelgruppe: strækningsrist; stationsrist
Sammelgut: stykgods i Sammelladung organiseret af speditør
Sammelkasten für Dampf: dampsamlekasse (for overheder)
Sammelladung: stykgodsladning; stykgodsparti; samlet mængde stykgods
Sammeltransport: fælles transport (af mennesker, fx feriebørn eller flygtninge, kvæg, stykgods osv)
Sammelwagen: samlevogn (stykgodsvogn, der læsses i flere tempi undervejs)
Sammelzug: standsende godstog (der optager og afsætter vogne og gods undervejs); arbejdende godstog; rangerslæber*
Sand(streu)kasten: sandkasse; sandbeholder
Sandbettung: (udlagt) grusballast
Sandgleis: sandspor
Sandhochbehalter: hævet sandbeholder (hvorfra lokomotivers sandkasser kan påfyldes ved nedløb gennem rør)
Sandstreuer: sandkasse; sandingsapparat
Sanitätszug: lazarettog
Satelliten-Fernsteuerung: (på enkeltsporet bane) fjernstyring af nabostationer for krydsning
Sattdampf: (tør) mættet damp
Sattelwagen: (type af) selvtømmende godsvogn
Saugluftbremse: vacuumbremse
Säurewagen: syrevogn (med stentøjskrukker)
S-Bahn: (Stadtbahn, Stadtschnellbahn) bybane; S-bane (specielt den oprindelige øst-vestgående bybanestrækning i Berlin)
S-bahnverkehr: S-banetrafik
schädliche Steigung: skadelig stigning (stigning større end bremsestigning)
Schadpark: (bestand af) vogne og lokomotiver, der med behov for reparation er ude af drift
Schadwagen: vogn, der skal repareres før brug
Schaffner: togfører; konduktør; togbetjent; stationsbetjent
Schaffnerhäuschen: kontrolboks
Schaffnerwagen: ældre betegnelse for) togførervogn
Schalldämpfer: lyddæmper
Schalterdrucker: billettrykkemaskine i billetsalg (billetter trykkes, når de sælges)
Schalterhalle: forhal (i større banegård) med billetsalg og evt andre publikumsfaciliteter
Schalterraum: billetkontor
Schalthaus: teknikhytte ved automatisk sikret jernbaneoverskæring
Scharfenberg-Kupplung: (type af automatisk) kombineret centralpuffer og kobling
Schaufelverfahren: (form for) manuel understopning af spor
Schaugläser: (par af) vandstandsglas
Scheibenbremse: skivebremse
Scheiteltunnel: tunnel i bjergpas
Schemelwagen: vogn med vrideskammel (til parvis anvendelse)
Schenkel: akselhals
Scherenstromabnehmer: pantograf (strømaftager)
Schiebebühne: skydebro
Schiebedach: (længde)forskydeligt tag
Schiebelokomotive: skydelokomotiv
Schiebenrad: skivehjul
Schieber: glider
Schieberkasten: gliderkasse
Schieberschubstange: glidertrækstang
Schieberstange: gliderstok; (ældre) glidertrækstang
Schiebewand: (længde)forskydelig (side)væg
Schiene: skinne
Schiene, die: jernbanen som begreb og som transportsystem
Schienenarbeiter: banearbejder; kolonnearbejder
Schienenauflager der Schwelle: udskæring for skinne i overside af (træ)svelle (hvor der ikke benyttes underlagsplade)
Schienenauswechslung: skinnefornyelse
Schienenauszug(svorrichtung): skinneudtræk (for dilatation)
Schienenauto: skinnebus; motortrolje; selvdrevet inspektionskøretøj (bil med jernbanehjul)
Schienenbremse: skinnebremse; (i visse sammenhænge) hæmsko
Schienenbus: skinnebus
Schienenfahrzeug: skinnekøretøj
schienenfreie Abzweigung: flersporet forgrening med sporkrydsning ude af niveau
schienenfreie Kreuzung: krydsning ude af niveau (over- eller underføring)
Schienenfuß: fod i skinneprofil
schienengleicher Wegübergang: niveaukrydsning med vej eller sti; overkørsel; jernbaneoverskæring
Schienenherzstück: hjertestykke opbygget af skinnestykker
Schienenkopf: hoved i skinneprofil
Schienenlager der Schwelle: Schienenauflager der Schwelle
Schienennagel: skinnespiger
Schienenneigung: skinnehældning (mod spormidte)
Schienenoberkante: skinneoverkant; SO-plan
Schienenomnibus: skinnebus
Schienenräumer: banerømmer
Schienenschleif- und Profiliermaschine: (type af) skinneslibemaskine (som både fjerner bølger og genskaber skinnehoveds profil
Schienenschleifzug: skinneslibetog
Schienenschweißung: skinnesvejsning
Schienenspannung: påvirkning (tryk, træk osv) i skinnetværsnit som følge af temperaturforandringer og belastninger fra rullende materiel (incl trækkraft)
Schienensteg: krop i skinneprofil
Schienenstoß: skinnestød
Schienenstrang: (skinnestreng) skinner i sammenhængende forløb (over større afstand); spor; jernbanestrækning (som begreb)
Schienenstraße: (skinnevej) jernbanespor som trafikforbindelse
Schienenstromschließer: impulsgiver, der påvirkes ved kørsel over et bestemt punkt på en skinnestreng
Schienenstuhl: skinnestol
Schienenüberhöhung: overhøjde (af yderskinne i sporkurve)
Schienenverschleiß: skinneslid
Schienenwagen*: flad godsvogn med lave sidestøtter (til skinner, rør, rundjern osv)
Schienenwandern: skinnevandring (i teknisk forstand)
Schienenweg: Schienenstraße
Schienenzeppelin: strømlinieformet, propeldrevet forsøgsmotorvogn (fra 1930rne)
Schirrmann: medarbejder, som udfører rangerarbejde
Schlackenbettung: (udlagt) slaggeballast
Schlackenwagen: godsvogn til transport af (delvis meget varme) slagger
Schlafplatzwagen: (tidlig benævnelse for) personvogn med enkelte sovekupeer (Schlafabteilung)
Schlafwagen: sovevogn
Schlafwagenschaffner: sovevognskonduktør
Schlag: (bl a) dampslag; slaglængde
Schlagbaum: bom (selve stangen, som spærrer)
Schlagbaumschranke: vippebom
Schlagschranke: Schlagbaumschranke
Schlechtläufer: godsvogn, der kører trægt under nedløb fra rangerryg (fx pga modvind og ringe last)
Schleifbügel-Stromabnehmer: bøjleformet strømaftager
Schleifer: Schleifstück
Schleifstück: slæbesko (til strømskinne); slidstykke (på strømaftager af pantograftype)
Schleppachse: efterløbende hjulsæt; efterløber
Schleppachse-Drehgestell: bogie for efterløbende hjulsæt; flerakslet efterløber
Schleppbahn: industribane; fabriksbane (enten i særskilt system eller tilsluttet offentlig jernbane)
Schleppen: Schleppfahrt
Schlepper: rangertraktor
Schleppfahrt: (navnlig om) kørsel med togstamme op på rangerryg
Schlepptender: tender (selvstændigt køretøj)
Schlepptriebwagen: motorvogn, der er kraftig nok til at medtage almindelige vogne
Schleppweiche: slæbesporskifte
Schleppzug: standsende godstog (der optager og afsætter vogne og gods undervejs); arbejdende godstog; rangerslæber*
Schleudern (der Räder): hjulslip (dvs maskinen spiller)
Schlittenbremse: (slædebremse) tidlig form for skinnebremse
Schlupf: (bl a) hjulslip
Schlupfpforte: fodgængersluse (i hegn, samme formål som drejekors)
Schlüsselwerk: sikringsanlæg
Schlußlaterne: slutsignallygte
Schlußleuchte: (bl a) Schlußlaterne
Schlußlicht: (bl a) Schlußlaterne
Schlußlokomotive: (i bestemt sammenhæng) lokomotiv, der kører med sidst i et tog uden at skyde på
Schlußscheibe: slutskive; slutsignalskive
Schlußsignal: slutsignal (på tog)
Schlußwagen: sidste vogn i tog
Schmalspur: smalspor
Schmalspurbahn: smalsporet jernbane
Schmalspurstrecke: smalsporet strækning
Schmierdampf: damp med ringe tryk, der under længere tids passiv kørsel, fx ned ad bakke, tilføres damplokomotivs maskineri for at smøre og køle
Schmiergefäß: smørekop
Schmierpolster: smørepude
Schneegalerie: snegalleri; lavinegalleri ("tunnel" bygget oven på terræn, dvs et med tag forsynet bygningsværk på langs over spor til beskyttelse mod sne og sneskred)
Schneehecke: plantet snehegn
Schneepflug: sneplov
Schneeräumer: sneplade; snenæse
Schneeschleuder: sneslynge; roterende sneplov
Schneeschutzanlage: sneværn (jordvold, hegn af sveller, læplantning, "falsk tunnel")
Schneezaun: snehegn; sneskærm (af brædder mv)
Schnelläufer: (bl a) kraftmaskine med højt omdrejningstal
Schnelläufer-Weichenantrieb: hurtigt virkende sporskiftedrev (især i rangerbanegårdes nedløb, hvor vogne med forskellig adresse følger hurtigt efter hinanden)
Schnellbahn: Stadtschnellbahn; (sjældent) hurtigtogslinie
Schnellbahnnetz: banesystem omfattende både bybaner og forstadsbaner
Schnellbremsung: (modsat Betriebsbremsung) katastrofebremsning; farebremsning
Schnellfahrabschnitt: strækningsafsnit til kørsel med (nærmere defineret) højere hastighed end i øvrigt mulig eller gældende
Schnellfahrgleis: højhastighedsspor (sporkonstruktion, der tillader særlig hurtig kørsel)
Schnellfahrlokomotive: eksprestogslokomotiv; hurtigt lokomotiv; højhastighedslokomotiv
Schnellgang: (diesellokomotivs) transmission indstillet til kørsel med højere hastighed, men lavere trækstyrke
Schnellgüterzug: hurtigt godstog (100 km/h)
Schnelligkeit: hastighed
Schnelltriebwagen: hurtigkørende motorvogn(stogsæt)
Schnellverkehrsgleis: hovedspor beregnet for hurtig kørsel
Schnellzug: hurtigtog (diverse typer); eksprestog
Schnellzugdienst: tjeneste i/ved hurtigtog; hurtigtogstrafik
Schnellzuglokomotive: eksprestogslokomotiv; hurtigtogsmaskine
Schöpfkelle: vandoptager (for vandtagning under kørsel)
Schöpfstelle: vandtagningssted
Schöpftröge: vandrender i spor (for vandtagning under kørsel)
Schornstein: skorsten
Schotter: skærver (ballastmateriale)
Schotterband: planeret overflade af komprimeret ballastlag (klar til udlægning af betonsveller)
Schotterbett: (udlagt) skærveballast; ballastlag
schottern: udlægge ballast
Schotterpflug: ballastfordelingsmaskine
Schotter-Reinigungsmaschine: ballastrensemaskine
Schotterselbstentladewagen: selvtømmende ballastvogn
Schotterung: udlægning af skærveballast; (udlagt) skærveballast
Schotterwagen: ballastvogn
Schranke: bom; led (ved jernbaneoverskæring)
Schrankenwache: ledvogter
Schrankenwärter: ledvogter
Schrankenwärterpostengebäude: (!) vagthytte for ledvogter
Schraubenbremse: skruebremse
Schraubenfeder: spiralfjeder
Schraubenklemme: (form for) vandreklemme
Schraubenkupplung: skruekobling
Schraubenspindelbremse: Schraubenbremse
Schraubtunnel: spiraltunnel
Schublokomotive: skydelokomotiv
Schubsignal: hovedsignal (bl a ved sin placering) beregnet for tog eller rangertræk, der skubbes
Schubstange: glidertrækstang
Schuppen: (vogn- eller lokomotiv)remise; bygning til opbevaringsformål; pakhus etc
Schuppengleis: spor i remise; spor for kørsel til og fra remise; lokomotivspor
Schüttgüter: massegods
Schutzabteil: (forældet) beskyttelseskupé (ubenyttet forreste kupé i passagertog, hvor der ikke kræves eller findes hel beskyttelsesvogn)
Schutzschiene: beskyttelsesskinne; ledeskinne;
Schutzwagen: ekstra vogn indrangeret i godstog (fx under endeværts udragende læs på nabovogn eller mellem brandfarlig last og damplokomotiv); løbevogn; (forældet) beskyttelsesvogn (vogn uden passagerer forrest i passagertog, fx pakvogn eller aflåst tom personvogn)
Schutzwand: vindskærm
Schutzweiche: dækningssporskifte
Schwebebahn: hængebane; svævebane
schwebender Stoß: svævende (skinne)stød
Schwelle: svelle
Schwellenfach: (tvær)svellemellemrum
Schwellenschraube: svelleskrue
Schwengel: svingel (i skruekobling)
Schwenkachse: radial-løbehjulssæt
Schwenkdach: (todelt) hængslet tag ("låg") til specialtype af åben, selvtømmende godsvogn
Schwenkschiebetür: (vogn)dør, der først drejes ud fra lukket stilling og derefter skydes til side
Schwerfahrzeug: vogn med større akseltryk og/eller metervægt end normalt tilladt for pågældende spor (særlige forholdsregler påkrævet)
Schwerkraftentladung: losning ved tyngdekraftens hjælp; selvtømning
Schwerwagen: Schwerfahrzeug
Schwinge: kvadrant
Schwingenstange: kvadrantstang; excentrikstang
Sechskuppler: sekskoblet lokomotiv
Segment-Drehscheibe: Sektor-Drehscheibe
Seilbahn: bane med kabeltræk (på terræn eller som hænge- eller svævebanebane); tovbane
Seilbremse: line-bremse; Heberleinbremse
Seilschwebebahn: svævebane (med enkelt tovsystem eller totovssystem)
Seitenentlader: malmvogn etc med sideværts tømning gennem klaparrangement
Seitengang: sidegang
Seitengeleise: (tidlig betegnelse for) sidespor
Seitenhalter: sideholder (for køretråd)
Seitenverladung: sideværts læsning
Seiterampe: siderampe (læsserampe)
Sektor-Drehscheibe: (form for) dreje-sporskifte
Sekundärbahn: sekundærbane
Selbstbelüftung: selvventilation
Selbstblock: automatisk blok
Selbstentlader: Selbstentladewagen
Selbstentladewagen: sevtømmende godsvogn (til sand, grus, kalk, kul osv)
selbstfahrender Dampf(dreh)kran: selvkørende dampkran
Selbstfahrer: dampvogn (ikke i alle sammenhænge)
selbsttätige (Wagen)kupplung: automatisk kobling
selbsttätige Druckluftbremse: selvvirkende trykluftbremse (bremser umiddelbart i tilfælde af togs deling)
Selengleichrichter: selen-ensretter
Semaphor: (schweizisk) armsignal
Serie: serie (i alle på dansk brugte betydninger)
Serienschaltung: serieforbindelse
Serverohr: Servesrør
SF-Zug: (Schnellzug für Fronturlauber) frontorlovstog (med status som hurtigtog)
Sicherheitsfahrschaltung: dødmandsanordning
Sicherheitskupplung: reservekobling; sikkerhedskæder
Sicherheitssteuerung mit Wachsamheitskontrolle: dødmandsanordning
Sicherheitsventil: sikkerhedsventil
Sicherungsanlage: sikringsanlæg (i bred forstand)
Siederohr: røgrør
Siederohrwand: rørvæg
Sifa: Sicherheitsfahrschaltung
Signal- und Weichenstellwerk: central(sikrings)apparat
Signalarm: signalarm
Signalausleger: udkragende signalbærende konstruktion; forkrøbbet signalmast
Signalbrücke: signalbro
Signalbude: (navnlig mindre) signalhus; signalpost
Signalfahne: (ældre udtryk) signalflag
Signalflagge: signalflag
Signalflügel: signalvinge; signalarm
Signalkelle: spejlæg*
Signallampe: speciel glødelampe med særlig lang levetid; lygte, som indgår i kendings- eller slutsignal på tog
Signallaterne: signallygte
Signallicht: signallys; lys i signal
Signalmast: signalmast
Signalposten: signalpost
Signalscheibe: signalskive
Signalsperre: signal-aflåsning; blokering af signal
Signalständer: signalmast (evt gittermast eller -tårn) med udligger til begge sider (for placering mellem spor)
Signalstellung: signalvisning
Signalstütze: signalholder
Signalturm: (ældre udtryk) signalpost løftet for overblik; signalhus med underetage eller højt understel
Signalwärter: signalpasser; person, som stiller signaler; tjenstgørende i signalpost etc
Siliziumgleichrichter: silicium-ensretter
Sitzplatzmasse: personvogns vægt pr siddeplads
Sitzwagen: personvogn med sæder (kupé- eller storrumsvogn)
Sitzwagen mit Postabteil: personvogn med postrum
Sitzwagen mit Schlafabteilung: personvogn med enkelte sovekupeer
SO: Schienenoberkante
Sommer(ablauf)berg: (forældet) (energibesparende) rangerryg med lille højde til brug i den varme del af året, hvor vognene løber lettere (modsætningen var Winter(ablauf)berg)
Sommerhalle: stort overdækket areal uden omgivende vægge (der giver det ventende publikum ly, men ikke læ - som fx ved Klampenborg station)
Sonderbauart: særtype; specialudførelse
Sonderbehalter: vacuumbeholder (i bremsesystem)
Sonder-D-Zugwagen: luksuspersonvogn (gennemgangsvogn)
Sonderzug: særtog (svarer ikke i alt til dansk definition)
Spaltungskreuzung: sporkrydsning ved forgrening af flersporet bane
Spaltungsweiche: (modgående) sporskifte ved overhalingsspors begyndelse; modgående sporskifte i forgrening af flersporet bane
Spannbetonschwelle: spændbetonsvelle
Spannweite: (bl a brofags) spændvidde
Spannwerk: trådstrammer (for signal- og sporskiftetræk); spændværk
Speichenrad: hjul med eger
Speicherheizung: opvarmning (i personvogn) med varmebækkener (beholdere fx fyldt med varmt vand eller sand)
Speicherlokomotive: (damp- eller elektrisk) akkumulatorlokomotiv
Speichertriebwagen: (elektrisk) akkumulatormotorvogn
Speisedom: Speisewasserdom
Speisegeleise: (forældet) pumpespor (for frem- og tilbagekørsel af damplokomotiv med fødepumpe drevet fra gangtøj)
Speisepumpe: føde(vands)pumpe (af enhver art, også injektor)
Speiseventil: fødeventil
Speisewagen: spisevogn
Speisewagen mit Selbstbedienung: cafeteria-vogn
Speisewasser: fødevand (til kedel)
Speisewasserdom: fødevandsdom (ofte indeholdende fødevandsforvarmer)
Speisewassergraben: vandrende i spor (for vandtagning under kørsel)
Speisewasserkolbenpumpe: stempelpumpe for fødevand
Speisewasserkupplung: slangeforbindelse for vand fra tender til lokomotiv
Speisewasservorwärmer: fødevandsforvarmer
Sperrbaum: bevægelig stoppebom (på spor)
Sperrfahrt: kørsel med hjælpetog, arbejdstog etc på strækning eller spor spærret for anden trafik
Sperrgut: sperriges Gut
sperriges Gut: særlig pladskrævende gods; voluminøst gods
Sperrklotz: spærresko
Sperrschuh: Sperrklotz
Sperrzeichen: frispormærke
Spezialwagen: specialvogn (oprindelig enhver godsvogn, der ikke hørte til de tre klassiske hovedtyper lukket, åben og flad, senere ofte kun at forstå som vogn med særlig udformning for gods af én enkelt, nærmere bestemt art)
Spiegelscheiben-Transportwagen: vogn (med skråt stativ) til transport af spejlglasruder
Spielart: variant (fx inden for lokomotivklasse)
Spielkanal: spillerum for hjulsæts sideværts bevægelse i spor
Spielraumprofil für Krümmungen: konstruktions- eller læsseprofil incl kurvetillæg
Spill: gangspil (for rangering af vogne enkeltvis)
Spindelbremse: skruebremse
spitzbefahrene Weiche: modgående sporskifte
spitze Kreuzung: krydsning, hvor det holdende tog sætter i gang umiddelbart efter det modgående togs indkørsel
Spitzengeschwindigkeit: maksimalhastighed
Spitzensignal: kendingssignal for tog
Spitzenverkehr: trafikmaksimum; myldretidstrafik
Spitzenweiche: første (øverste) sporskifte i forgrening til sporrist (under nedløb fra rangerryg)
Spitzkehre: jernbane (eller anden færdselsåre) anlagt i zigzag (på en skråning, der ellers er for stejl); rebroussementsbane; (sporanlæg for) rebroussement
Splittergattung: (Splitter = splint) lille gruppe, der skiller sig ud fra det for klasse eller type normale
Sprengwagenzug: ukrudtsbekæmpelsestog
Sprengwerk: sprængværk (fx som armering/forstærkning af rammevange)
Spurerweiterung: sporudvidelse (tilvejebragt forsætligt i kurve, hhv fremkommet - også på lige spor - som følge af brug)
Spurkanal: afstand mellem kørekanter i spor; målelig sporvidde
Spurkranz: hjulflange
Spurmaß: afstand mellem ydersider af flanger på et hjulsæt (målested forudsættes nærmere defineret)
Spurplanstellwerk: (type af) Gleisbildstellwerk
Spurrille: mellemrum for hjulflange i rilleskinne eller mellem køreskinne og tvangskinne etc
Spurwechsel: sporviddeskift (udskiftning af hjulsæt eller bogier, eller særlige hjuls forskydning på specialaksel)
Spurwechsel-Radsatz: hjulsæt, hvis hjul for skift af sporvidde kan forskydes og fastlåses i forskellige stillinger på akslen
Spurweite: sporvidde
Staatsbahn: statsbane
Stadtbahn: bybane; S-bane (specielt den oprindelige øst-vest-gående bybanestrækning i Berlin)
Städte(schnell)verkehr: intercity-trafik
Städte-Schnellzug: intercitytog
Stadt-Expreß: hurtig togforbindelse mellem ydre forstæder og større bys centrum (med få standsninger undervejs)
städtische Schnellbahn: bybane med hurtig trafik; rapid transit
städtische Straßenbahn: bysporvej (som modsætning til mellembys sporvej eller landsporvej)
Stadtnetz: bybanenet; bybanesystem
Stadtschnellbahn: bybane(system) i egen tracé (højbane, undergrundsbane, S-bane, forstadsbane etc, men ikke sporveje i gader); rapid transit
Staffelwagen: stykgodsvogn, hvis last enten øges eller formindskes ved et stationsophold undervejs
Stahlbauweise: stålkonstruktion
Stahlbetonschwelle: (jern)betonsvelle
Stahlgußrahmen: ramme af støbestål (især benyttet i nordamerikansk lokomotivbygning)
Stahlschwelle: stålsvelle
Stallungswagen: staldvogn (lukket godsvogn med ledsagerkupé, til transport af væddeløbsheste etc)
Stammgleis: stamspor (i sporskifte)
Stammgüterzug: godstog, der pricipielt kører hver dag til fast tid (evt med undtagelse af søn- og helligdage)
Stammschiene: yderstreng (i sporskifte)
Stammwagen: vogn, der indgår i passagertogs oprangering hele vejen fra udgangsstation til endestation
Standardwagen: standardvogn; (specielt) vogn bygget efter UIC-tegninger
Standlicht: fast lys (i signal etc, modsat blinklys)
Standseilbahn: funikulærbane
Stangenantrieb: stangdrev; stangtræk; kraftoverførsel ved stænger
Stangenpuffer: kurvepuffer
Stapler: Gabelstapler
starre Drehscheibe: (som modsætning til charnierdrejeskive) kongestolsdrejeskive
starrer Fahrplan: stiv køreplan (dvs med faste minuttal)
Station: (sjældent brugt, forældet) station
Stationsdienstraum: stationskontor
Stationsgleis: spor i stationsrist
Stationsgruppe: stationsrist
Stationsordnungsgleis: Stationsgleis
Stationsvorstand: (østrigsk og schweizisk) stationsforstander
Stationsvorsteher*: stationsforstander (på mindre station)
Stechkarre: sækkevogn
Stehbolzen: støttebolt
Stehkessel: fyrkassekappe; ydre fyrkasse
Stehwagen: (person)vogn uden siddepladser (4. kl)
steifachsig: stivakslet (ingen hjulsæt kan indstilles efter sporets krumning)
Steifrahmenlokomotive: lokomotiv med ikke-leddelt ramme Steigung
Steigungsermäßigung in Krümmungen: stigningsreduktion i kurver (for at undgå øget totalmodstand)
Steilrampe: Steilstrecke
Steilstrecke: strækningsafsnit med stigning større end nærmere defineret maksimum (fx 25‰ på hovedbaner og 40‰ på sidebaner)
Steilweiche: sporskifte med større (mere åben) vinkel end ved krydsningsforhold 1:9
Stein: (bl a) kvadrantklods
Stelleitung: tråd- eller stangtræk (fra mekanisk centralapparat til signaler og sporskifter)
Stellgestänge: stangtræk (til sporskifter og signaler)
Stellgewicht: kontravægt på håndstang (i trækbuk for pladsbetjent sporskifte)
Stellhebel: håndstang (ved sporskifte); håndtag (i mekanisk centralapparat)
Stellkeil: (justerings)kile (i stangleje eller akselgaffel)
Stellpult: betjeningspult (i signalpost, fjernstyringscentral etc)
Stellstange: sporskifte-trækstang
Stelltafel: (lodret) betjeningstavle (i signalpost osv)
Stelltisch: Stellpult
Stellturm: signalpost med underetage eller højt understel
Stellvorrichtung: apparatur for omstilling (fx sporskifte-trækbuk mv)
Stellwärter: tjenstgørende i signalpost
Stellwerk: centralapparat (af enhver art); betjeningsapparatur herfor (ramme, tavle, pult); lokale eller bygning herfor (kommandopost, signalhus, kontroltårn osv)
Stellwerkbude: signalhus; signalpost
Stellwerkhütte: Stellwerkbude
Stellwerksgebäude: signalhus; signalpost
Stellwerkturm: signalpost med underetage eller højt understel
Stellwerkwärter: tjenstgørende i signalpost
Stellwerkweiche: sporskifte omfattet af sikringsanlæg og betjent fra signalhus etc
Sterndrehscheibe: stjernedrejeskive; tresporet (vogn)drejeskive
Steuerabteil: førerrum (i styrevogn)
Steuerhebel: vinkelarm
Steuerstand: førerplads
Steuerstange: skiftestang
Steuerstanghebel: vinkelarm
Steuerung: (glider)styring
Steuerwagen: styrevogn
Stichbahn: stikbane; blind sidebane
Stichbogen: bue med mindre pilhøjde end halvcirkelbue; fladbue
Stichgleis: udtræksspor; rangerhoved
Stillstand: ophold; standsning; holdt; stilstand
Stirnlampe: frontlygte; projektør
Stirnplattform: (åben) endeperron
Stirnrampe: enderampe
Stirnverladung: endeværts læsning
Stirnwand: endevæg (i vogn etc)
Stkm: Stundenkilometer
Stockgleis: blindt (evt kort) sidespor
Stockschiene: yderstreng (i sporskifte)
Stoker: mekanisk indfyringsanlæg
Stopfbuchse: (eller Stopfbüchse) pakdåse
Stopfen der Gleise: understopning af spor
Stopfhacke: stophakke
Störung: (drifts)forstyrrelse
Störungsabbau: indhentning af forsinkelse(r)
Stoßbaum: (kraftig) stang, hvormed vogn(e) kan skubbes for rangering
Stoßfuge: stødspillerum
Stoßlasche: (skinne)laske
Stoßlücke: mellemrum i (skinne)stød; temperaturspillerum
Stoßpuffer: anden udformning end, men samme funktion som slingrepuffer, mellem damplokomotiv og tender
Stoßvorrichtung: stødapparat
Strahlengleise: sporvifte ved drejeskive (hvor alle spors midtlinier skærer hinanden i omdrejningspunktet)
Strahlpumpe: injektor
Straßenbahn: sporvej (i by)
Straßenbahngleis: (by)sporvejsspor
Straßenbahnlokomotive: sporvejslokomotiv
Straßenbahnnetz: sporvejssystem; linienet for sporvogne
Straßenbahnschiene: (by)sporvejsskinne; sporvognsskinne; rilleskinne
Straßenroller: vognbjørn
Strecke: strækning; (jernbane)linie
Streckenarbeiter: banearbejder; kolonnearbejder
Streckenausrüstung: udstyr på strækning; stræknings udstyrelse
Streckenbegehung: gennemgang af et strækningsafsnit (i bogstavelig forstand)
Streckenblock: linieblok
Streckenerneuerungszug: sporombygningstog
Streckenfahrdienstleiter: trafikleder for et større strækningsafsnit eller fjernstyringsområde; (på sidelinie med forenklet drift) togleder
Streckenfahrordnung: bestemmelser om strækningsspors brug (fx højrekørsel på dobbeltsporet strækning)
Streckengang: (diesellokomotivs) transmission indstillet til strækningskørsel
Streckengeschwindigkeit: højest tilladte hastighed på foreliggende strækning
Streckengleis: gennemgående hovedspor
Streckenlänge: linielængde
Streckenläufer: medarbejder, der har stadigt, evt dagligt, tilsyn med et bestemt strækningsafsnit; banevogter
Streckenlokomotive: toglokomotiv (modsat rangerlokomotiv); lokomotiv til togfremførelse
Streckennetz: linienet; banenet
Streckenpersonal: kolonnemandskab
Streckenprofil: banestræknings længdeprofil
Streckenspurlänge: samlet længde af gennemgående hovedspor (normalt større end Streckenlänge, idet alle spor i flersporede strækninger tæller)
Streckenstellwerk: fjernstyringscentral
Streckenwärter: har samme opgave som Streckenläufer, udfører endvidere mindre reparationer efter behov
Streckenzentralstellwerk: fjernstyringscentral
Streuscheibe: (form for) Fresnel-linse i (signallanterne)
Stromabnehmer: strømaftager
Stromleitungsschiene: strømskinne; kontaktskinne; tredieskinne (ikke køreskinne)
Stromlinienverkleidung: strømliniebeklædning
Stromrichter: (fællesbetegnelse for) ensretter, vekselretter og frekvensændrende apparatur (umrichter)
Stromschiene: strømskinne; tredieskinne
Strömungsgetriebe: hydraulisk transmission
Stromwechsler: Stromrichter
Stückgut: stykgods
Stückgutabfertigung: stykgodsekspedition
Stückgüterzug: stykgodstog; dellasttog
Stückgutkurswagen: fast stykgodsvogn; rutevogn
Stückgutverkehr: stykgodstrafik
Stückgutwagen: stykgodsvogn
Stückgutzug: stykgodstog; hellasttog
Stufenglaslinse: (fx i signallygte) Fresnel-linse; trappelinse; polyzonallinse
Stuhlschiene: stolskinne
Stumpengleis: (schweizisk) blindspor
stumpfbefahrene Weiche: medgående sporskifte
Stumpfgleis: (som regel kort) blindspor
Stundenkilometer: kilometer i timen; km/h
Stundenleistung: ydelse, der kan opretholdes gennem 1 time, før overbelastning, fx overophedning af motorer, indtræffer
Stutzgleis: blindt (evt kort) sidespor
Stützmauer: støttemur
Stütztenderlokomotive: støttetenderlokomotiv
Systemwechselbahnhof: station på overgang mellem elektrisk drevne baner med forskellige strømsystemer