Tysk   -   Forbogstav: t
Tacho: Tachometer
Tachometer: hastighedsmåler (ved førerplads)
Tageslichtsignal: daglyssignal
Tagesrandverbindungen: (ofte at forstå som) fjerntrafik-morgen- og aftenforbindelser (der muliggør ud- og hjemrejse samme dag med et passende tidsrum til rådighed i rejsemålet)
Talbremse: sporbremse forneden ved den stejle del af nedløb til rangerrist
Talbrücke: (dal-bro) viadukt
Talfahrt: kørsel ned ad bakke; kørsel i nedadgående retning
talseitig: på faldende side (af bane på skråning)
Tanzwagen: vogn med dansegulv (til udflugtstog for sluttet selskab)
Tarif: takst (for befordring og transport)
Taschenfahrplan: lommekøreplan
Taschenwagen: flad godsvogn med forsænkning (til sættevogne og veksellad)
Tatz(en)lagermotor: elektrisk traktionsmotor (banemotor) monteret mellem ramme/bogieramme, hvor motorhuset er fjedrende ophængt, og hjulaksel, som det "griber" om (Tatze = pote eller lab)
TE: Technische Einheit im Eisenbahnwesen
Technische Einheit im Eisenbahnwesen: teknisk standardisering i jernbanevæsenet (regelsæt for normalsporede jernbaner i Europa, bl a baseret på konferencer, den første 1882 i Bern)
technische Geschwindigkeit: (kan efter russisk forbillede betyde) gennemsnitshastighed
Technische Vereinbarungen über den Bau und den Betrieb der Hauptbahnen und Nebenbahnen: tekniske aftaler om bygningen og driften af hoved- og sidebaner (udgivet af VDEV, første gang 1850 under betegnelsen Grundzüge für die Gestaltung der Eisenbahnen, sidste gang 1930)
TEEM-Zug: tog i kategorien Trans-Europ-Express-Marchandises (se fransk-dansk liste)
TEE-Zug: tog i kategorien Trans-Europ-Express (se fransk-dansk liste)
Teilfahrt: togkørsel, der ikke forløber fuldt ud mellem to togfølgestationer (gennemføres som Sperrfahrt)
Teilscheibe: lokomotivdrejeskive; åben drejeskive
Teilungsweiche: sporskifte for overgang fra enkeltsporet til tosporet bane
Telegrammaufgabe: (sted for) telegramindlevering; telegrafkontor
Tender: forrådsbeholder for lokomotivbrændsel hhv fødevand (det er denne specielle fortolkning, der fører til de ellers ulogiske betegnelser Schlepptender og Tenderlokomotive)
Tender:
Tenderbrücke: broklap (over mellemrum mellem lokomotiv og tender)
Tendergattungsbezeichnung: tendertypebetegnelse i kode (med bogstaver og tal, eksempel: pr 3 T 16,5 = treakslet tender af preussisk konstruktion med største vandbeholdning 16,5 m³)
Tenderkuppelkasten: trækkasse
Tenderlokomotive: tenderlokomotiv
Tenderrahmen: (kraftigt) understel for tender; tenderramme
Terminal: (gods)terminal
Tertiärbahn: tredierangsbane; tertiærbane
Thermoswagen*: (type af) kølevogn
Thyratron: tyratron (type af ensretter)
Tiefbahn: (især dybtliggende) underjordisk jernbane; undergrundsbane
Tiefladewagen: (oftest mangeakslet) åben specialgodsvogn med forsænket bund
tkm: Tonnenkilometer
Tonnendach: (tøndeformigt) afrundet vogntag
Tonnenkilometer: tonkilometer (1 ton gods transporteret 1 kilometer)
Topfwagen: syrekrukkevogn (åben godsvogn med stativ for stentøjskrukker til transport af ætsende væsker)
toter Strang: sidespor; frastillingsspor
totes Feuerbett: lag på fyrrist af håndstore skærver, teglstensbrokker etc (for bedre fyring med rå brunkul)
totes Gleis: blindt (evt kort) sidespor
Totmanneinrichtung: dødmandsanordning
Totmannsknopf: dødmandsanordning
Totpunkt: dødpunkt (yderstilling for dampstempel)
Touristenexpreß: turistrejse-særtog (evt oprangeret som kørende hotel, for sluttet selskab)
Tragachse: (bærende hjulsæt) løbehjulsæt (i visse sammenhænge)
Tragbuchse: bærende bøsning for stempelstang eller gliderstok
Trägerraum: dragerværelse
Tragfähigkeit: bæreevne (fx for kran)
Tragfeder: bærefjeder
Tragfederplatte: fjederblad; lamel
Traglast: byrde; medbragt bagage; storrum i 4. kl personvogn med få siddepladser og stort gulvareal disponibelt til medbragt bagage (og/eller stående passagerer)
Traglast*: Traglastwagen
Traglastwagen: personvogn med et eller flere storrum af Traglast-type
Tragplatte: (bl a) underlagsplade for glidestol (i sporskifte)
Tragseil: bæretov
Tragwagen: godsvogn til kombineret trafik (fx containerbærevogn eller bærevogn for sættevogn(e))
Tragwerk: bærende konstruktion (fx for en hængebane)
Trajekt: (jernbane)færgeoverfart; færgeforbindelse
Trajektierung: overførsel (fx af jernbanevogne)
Traktion: traktion; togfremførelse
Traktor: (schweizisk) rangertraktor
Trambahn: (land)sporvej
Trambahnlokomotive: sporvejslokomotiv
Tränkjahrnagel: mærkesøm (i imprægneret træsvelle)
Transcontainer: container af internationalt standardiseret type
Trans-Container-Tragwagen: bærevogn for container (af de internationalt standardiserede typer til kombineret trafik)
Transistor: transistor
Transitbahnhof: grænsestation eller anden station af særlig betydning for transittrafik
transportables Gleis: transportabelt spor; bærbart spor
Transportentfernung: transportafstand
Trasse: (vandret) tracé
Trassierung: udarbejdelse/valg af linieføring og længdeprofil
Treibachse: drivhjulsaksel; drivhjulsæt
Treibkurbel: krumtap for drivstang (på smalsporet damplokomotiv med udvendig ramme)
Treibrad: drivhjul
Treibraddurchmesser: drivhjulsdiameter
Treibradsatz: drivhjulsæt
Treibstange: drivstang
Treibstoff: brændstof
Treibzapfen: drivtap
Trennungsbahnhof: forgreningsstation (hvor der ikke nødvendigvis finder omstigning sted)
Trennungsweiche: modgående sporskifte ved flersporet afgrening
Treppenstation: station, hvor banelinier krydser hinanden ude af niveau
Trichterwagen: selvtømmende godsvogn med (mere eller mindre) tragtformet beholder, evt flere
Triebdrehgestell: maskinbogie; motorbogie; drivhjulsbogie
Triebfahrzeug: selvdrevet jernbanekøretøj (lokomotiv, motorvogn o a); trækkraftenhed
Triebfahrzeug mit Einzelachseantrieb: trækkraftenhed uden kobling mellem hjulsæt
Triebfahrzeug mit gekuppelten Achsen: trækkraftenhed med koblede hjulsæt
Triebfahrzeugumlauf: maskinløb
Triebkopf: (med vognmateriellet harmoniseret) trækkraftenhed i enderne af togsæt (eller evt kun i den ene ende af styrevognstog)
Triebmotor: banemotor
Triebrad: Treibrad
Triebstange: Treibstange
Triebtender: drivtender; tender med fremdrivningsmaskineri
Triebwagen: motorvogn (tidligere også dampvogn)
Triebwagen für Fahrleitungsinstandhaltung: tårnvogn; stigetrolje
Triebwagen mit Vergasermotor: benzinmotorvogn
Triebwagenbetrieb: motorvognsdrift
Triebwagenlokomotive: lokomotivdel af dampvogn (udtrykket angår kun visse dampvognstyper)
Triebwagenzug: tog oprangeret af el- eller forbrændings-motorvogne, bi- og styrevogne eller af sammenkoblede togsæt
Triebwerk: (damplokomotivs) maskine; gangtøj
Triebzug: togsæt
Trittbrett: trinbræt; trin
Trockengleichrichter: tørensretter
Trogbrücke: bjælkebro, hvor jernbanespor (og/eller vejbane) ligger forneden mellem hoveddragere
Trogschwelle: (form for) stålsvelle
Tunnelmundloch: tunnelmunding
Tunneloberbau: (særlig) sporkonstruktion i tunnel (under hensyn til fugtighed og svovlholdig luft)
Tunnelschiene: tunnelskinne (med større tværsnit end normalt, på grund af rustfare)
Tunnelunterhaltungswagen: vogn for inspektion og vedligeholdelse af tunnelbeklædninger
Turbinenlokomotive: turbinelokomotiv
Turmbahnhof: station, hvor banelinier krydser hinanden ude af niveau
Turmhaltestelle: standsningssted/stoppested for krydsende baner i hver sit niveau (navnlig undergrundsbaner og underjordiske sporveje)
Turmstation: Turmbahnhof
Turmstellwerk: central(sikrings)apparat i signalhus med undertage eller højt understel
Turmtriebwagen: selvdrevet tårnvogn; stigetrolje
Turmwagen: tårnvogn (til eftersyn og vedligeholdelse af køreledning over spor)
TV: Technische Vereinbarungen über den Bau und den Betrieb der Hauptbahnen und Nebenbahnen
Tyfon: Makrofon