Tysk   -   Forbogstav: u
U-bahn: undergrundsbane; underjordisk jernbane
Umfahrstraße: alternativ togvej
Umfassungsbahnhof: banegårdsbygning, der omslutter perroner og spor på tre sider
Umformer: omformer
Umformerlokomotive: lokomotiv med omformer
Umgrenzung des lichten Raums: fritrumsprofil
Umgrenzungsprofil: (oftest) konstruktions- eller læsseprofil
umklappbarer Vorlegeschuh: kipbar spærresko (drejer om vandret akse parallel med skinne)
Umladebahnhof: omlæsningsstation; omladestation
Umladebühne: omladeperron
Umladegleis: omlæsningsspor; omladespor
Umladerampe: omladerampe
Umladeschuppen: omladehal
Umladewagen: stykgodsvogn, der ikke selv fortsætter til bestemmelsesstedet, og hvis last derfor omlades (samlet) undervejs
Umlauf: (driftsmæssig) cyklus
Umlaufblech: fodplade
Umleghebel: håndstang (ved sporskifte); håndtag (i mekanisk centralapparat); drejelig vinkel for retningsændring i stangtræk
Umrichter: apparatur, der ændrer en vekselstrøms frekvens
Umschlag: håndtering af gods (læsning, losning, omladning)
Umschlagschuppen: omladehal
Umschließungsbahnhof: banegårdsbygning, der omslutter perroner og spor på tre sider
Umsetzen: omplacering; rangering, hvor lokomotiv er tilkoblet under alle bevægelser
Umsetzgleis: omløbsspor
Umsetzung der Lokomotive: lokomotiv-omløb
Umsetzwagen: vogn beregnet for sporviddeskift
Umspannbahnhof: lokomotivskiftestation
Umspanner: transformer
Umspanngruppe: samling af spor (gerne nær maskindepot), hvor lokomotivskift finder sted
Umspannwerk: transformerstation
Umspuren: sporviddeændring (af banestrækning)
Umsteigen: omstigning; togskifte
Umstellbahnhof: rangerbanegård; enhver station undervejs, hvor godsvogn(e) overføres fra ét tog til et andet
Umstellung: (bl a) vogns omplacering under rangering; omrangering; omstilling (fx af sporskifte)
Umstellung der Weiche: omstilling af sporskifte
Umstellvorrichtung: (bl a) bremseomstillingsapparatur
Umstellwagen: vogn med bremseomstilling; (gods)vogn, der rangeres fra et tog over i et andet (men i øvrigt ikke ekspederes på den pågældende station)
Umsteuermöglichkeit: vendbarhed (mulighed for kørsel i begge retninger)
Umsteuerung: omstyring (ændring af kørselsretning)
Umwegkarte: tillægsbillet for længere rejserute
unbeschrankter Wegübergang: ubevogtet jernbaneoverskæring
unbespannter Zug: togstamme; tog, hvis lokomotiv er frakoblet
Unfall: uheld; ulykke
ungedeckter Stoß: (skinne)stød uden laskeforbindelse
ungesicherte Wegübergang: jernbaneoverskæring, der hverken er sikret med led, bomme eller lyssignaler
Universal-Gleis-Stopf- und Richtmaschine: sporskiftestopperettemaskine
Universallokomotive: generelt anvendeligt lokomotiv; lokomotiv for alle togarter
Unkrautsvertilgung: Unkrautvernichtung
Unkrautvernichtung: ukrudtsbekæmpelse
unschädliche Steigung: uskadelig stigning (under eller = bremsestigning)
Unterbau: underbygning
Unterbaukrone: planum
Unterbauplanum: Unterbaukrone
Unter-Baureihe: delklasse
Unterfahrungsbauwerk: (form for) tunnel (under bygninger m v; ikke det samme som Unterführungsbauwerk, jf Eisenbahnunterführung)
Unterflurmotor: motor ophængt under vognbund
Unterführung: Unterführungsbauwerk, underføring (det skal nærmere fremgå, om denne som i dansk sprogbrug fører en vej under en jernbane, eller det drejer sig om en anden kombination)
Unterführungsbauwerk: (ingeniørmæssigt) bygningsværk, der tjener til at føre en færdselsåre under en anden (krydsende) færdselsåre
Untergestell: ramme; understel (ramme incl træk- og stødapparater)
Untergrundbahn: underjordisk jernbane; tunnelbane
Unterlagsplatte: underlagsplade (mellem skinne og svelle)
Unterpflasterbahn: overfladenær undergrundsbane (der som regel følger gadenet); sporvej i tunnel
Unterschaffner: (bl a) togbetjent
Untersetzung: omsætningsforhold (i gear)
Untersetzungsverhaltnis: Untersetzung
Unterspülung: underminering som følge af vandstrømning (fx højvande eller skybrud)
Untersuchungsgrube: inspektionsgrav
Untertassenprofil: (underkop-profil; amerikansk inspireret betegnelse) rangerrist-længdeprofil, der optimerer udnyttelse af ristespors længde
Unterwegsbahnhof: mellemstation, evt med togskifte
Unterwegsuntersuchung: vognopsyn på mellemstation
U-Straßenbahn: sporvej i tunnel