tilbage

Forord til tyske gloser
Der tales tysk både i Tyskland, Østrig og Schweiz samt en­kel­te andre steder. De dermed følgende variationer i sprog­brugen er der i enkelte tilfælde givet oplysning om. Visse forskelle i ords konstruktion og definition har udviklet sig i den perio­de, DDR eksisterede, men de er stort set ignoreret.

I forhold til engelsk og fransk er tysk meget rigt på ud­tryk, hvor to eller flere ord er skrevet sammen til et en­kelt nyt ord; dette forhold præ­ger både det almene ordbogsstof og spe­ci­el­le ord­lister som fx denne.