Database over jernbaneartikler

Database over jernbaneartikler

Viser hvilke tidsskrifter og deres indhold
Hvordan databasen er opbygget?
Søgemaskine i blandet »Jernbanen«.
Gloser på Engelsk, fransk og tysk.

 • Indskriv et emneord - og det vil blive vist hvilke tidsskrifter dette emne behandles i.
 • Dette kan ses: Artiklernes overskrifter, beskrivelse, forfatternavn og tidsskriftsnavn og -nummer.
 • Dansk Jernbane-Klubs arkiv og folkebibliotekerne kan hjælpe med at finde artiklerne til overskrifterne herfra.
 • Udfylder du flere felter bliver søgningen snæver. Skrives der et ord i søgefeltet og et af temaerne markeres, så begrænses søgningen og få resultater kommer frem. Markeres der ydermere et bestemt geografisk område, så vil der blive endnu færre reultater. Se også »tips til søgningen« eller spørg på e-post adressen.
 • Søgning
  Tidsskrift   Sprog

  Litra/Tema

  intet litra/tema

  Land

  ingen geografi
  Diesellokomotiver
  MY
  MV
  MX
  MZ
  ME
  Motortog
  MF - IC3
  MR - regional
  MA - lyntog
  MO
  ML - lynette
  MG - IC4
  MQ - desiro
  Rangerlokomotiver
  MT
  MH
  MK
  El-lokomotiver
  EA
  EG
  svensk RC lok
  El-tog
  X2 - X 2000
  ER - IR4
  ET - ØÖresundstog
  SA - s-tog
  Vogne
  B vogne

  Øvrige litra

  Skriv fx "litra-n" i søgeboksen deroppe.
  Husk bindestreg (-) mellem ordene!
  litra-cc
  intet litra/tema
  Tog
  veterantog
  damp
  s-tog
  diesel
  el
  vogne
  metro
  Anden trafik
  bus
  sporvogn
  færger
  Trafikforhold
  lokaltrafik
  køreplan
  international
  Gods
  industribaner
  gods
  Faste anlæg
  infrastruktur
  bygninger
  Teknik
  sikkerhed
  teknik
  uddannelse
  Administrativt
  administration
  organisation
  Trivsel
  miljø
  personbeskrivelse
  arbejdsforhold
  Diverse
  modeltog
  foto

  Danmark
  Sjælland/Amager
  Fyn
  Jylland
  Storebælt
  Lillebælt
  Øresund
  Storstrømmen
  Østersøen
  Lolland
  Falster
  Bornholm

  Norden
  Norge
  Finland
  Island
  Sverige

  Vesteuropa
  Storbritanien
  Belgien
  Holland
  Grækenland
  Irland
  Frankrig
  Italien
  Schweiz
  Luxembourg
  Liechtenstein
  Spanien
  Portugal
  Tyskland
  Østrig

  Østeuropa
  Rusland
  Litauen
  Letland
  Estland
  Polen
  Tjekkiet
  Slovakiet
  USSR
  Ukraine
  Ungarn
  Slovenien
  Kroatien
  Bosnien-Hercegovina
  Jugoslavien
  Albanien
  Rumænien
  Bulgarien
  Tjekkoslovakiet

  Nordamerika
  Guatemala
  Amerika
  USA
  Canada
  Mexico
  Nicaragua
  Cuba
  Panama
  El Salvador

  Sydamerika
  Brasilien
  Bolivia
  Paraguay
  Peru
  Chile
  Argentina
  Ecuador

  Afrika
  Congo
  Nanibia
  Senegal
  Marokko
  Ægypten
  Afrika
  Ethiopien
  Sydafrika

  Asien
  Burma
  Tyrkiet
  Syrien
  Israel
  Pakistan
  Iran
  Irak
  Indien
  Kina
  Taiwan
  Japan
  Sri Lanka
  Vietnam
  Thailand
  Borneo
  Cambodja
  Asien
  Hong Kong

  Australien
  Australien
  New Zeeland

  Prøv også biblioterkenes database på www.bibliotek.dk

  Henvendelse vedr databasen på jernbaneartikler@jernbaneklub.dk. Henning Pedersen er ansvarlig for Databasen. Websiden ejes af Dansk Jernbane-Klub.